Europos konstitucionalizmas: būklė ir perspektyvos 2

Lietuvos valstybės Konstitucijos 100-mečiui, LR Konstitucijos 30-mečiui, šiuolaikinės Lietuvos teisės mokyklos 100-mečiui paminėti VDU Teisės fakultetas, bendradarbiaudamas su Tarptautiniu paramos demokratijai ir rinkimams institutu (angl. International IDEA), organizavo tarptautinę konferenciją „Europos konstitucionalizmas: būklė ir perspektyvos“. Konferencijos tikslas – sutelkti nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygmeniu pripažintus mokslininkus konstitucionalistus ir praktikus-ekspertus tam, kad šie įvertintų šiuolaikinį Europos valstybių konstitucionalizmą, palygintų konstitucionalizmo atskirose valstybėse patirtis, identifikuotų pasiekimus, išmoktas pamokas, atkreiptų dėmesį į aktualius konstitucionalizmui kylančius iššūkius (grėsmes), pasiūlytų jų įveikimo kryptis, identifikuotų konstitucionalizmo perspektyvas.

Tikimasi, kad šios konferencijos metu išsakytos idėjos ir diskusijos prisidės prie visuomenės (atskirų jos narių, grupių), taip pat teisėkūros subjektų, teismų švietimo konstitucionalizmo srityje; kartu ugdys suvokimą apie konstitucionalizmo valstybėse reikšmę, poreikį jį saugoti, užtikrinti jo tęstinumą ir kartu aktualizuoti, atsižvelgiant į jam kylančius iššūkius; suteiks galimybę įprasminti autentišką Lietuvos nueitą konstitucionalizmo kelią ir nubrėžti tvarios bei gyvybingos konstitucinės tvarkos Lietuvoje viziją.

Pasiektas rezultatas. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU), bendradarbiaujant su Tarptautiniu demokratijos ir paramos rinkimams institutu (TDPRI) ir Europos humanitariniu universitetu (EHU), suorganizuota tarptautinė konferencija „Europos konstitucionalizmas: būklė ir perspektyvos“ įvyko 2022-11-25.

Konferenciją sudarė trys sesijos: „Šiuolaikiniai iššūkiai konstitucionalizmui“,  „Demokratinės konstitucinės santvarkos atkūrimo iššūkiai“, „Konstitucionalizmo ateities perspektyvos“. Ji  buvo transliuojama per Zoom ir VDU Youtube platformoje.

Su konferencijos metu pateiktomis įžvalgomis galima susipažinti bet kuriuo metu, konferencijos įrašas prieinamas VDU Youtube paskyroje: https://www.youtube.com/watch?v=nglr0MPnZNI&t=18717s .

Renginys diskusijai sutelkė 16 skirtingų užsienio valstybių (Lenkijos, Italijos, Taivano, Latvijos, Lietuvos, Airijos, Vengrijos, Didžiosios Britanijos, Ukrainos, demokratinės Baltarusijos, Kirgizijos, Armėnijos, Sakartvelo, Estijos, Belgijos, Austrijos) pranešėjus – 20 žymių profesorių, buvusių konstitucinių teismų teisėjų ir pirmininkų, Europos komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisijos) narių ir ekspertų.

Hibridinis konferencijos formatas suteikė galimybę ją stebėti klausytojams ne tik iš Lietuvos, bet ir klausytojams iš užsienio (Ukrainos, Liuksemburgo, Lenkijos, Didžiosios Britanijos, V okietijos, Austrijos, Belgijos, Vengrijos, Brazilijos, Taivano, Kirgizijos, Belgijos, Olandijos, Maltos). Konferencija sutelkė iš viso 258 dalyvius, 129 konferencijos dalyvių renginyje dalyvavo nuotoliu.

Konferencija sulaukė išskirtinio klausytojų susidomėjimo: pritraukė ne tik akademinę bendruomenę, bet nevyriausybinių organizacijų, valstybinių institucijų (Prezidentūros, Seimo, Seimo kontrolierių įstaigos, nacionalinių ir tarptautinių teismų, prokuratūros, ministerijų) atstovus, advokatų bendruomenės narius, taip pat moksleivius.

Konferencijoje metu studentai buvo nukreipti į aktualiausias teisės mokslo problemas.

Sėkminga konferencija tapo platforma užmegzti ir (ar) stiprinti ryšius su tarptautine akademine bendruomene ir pasaulinėmis konstitucionalizmo bei demokratijos stiprinimo srityje dirbančiomis organizacijomis, didinti Lietuvos akademinės bendruomenės, visuomenės sąmoningumą apie jų veiklą. VDU artimiausiu metu ketina sudaryti ilgalaikio bendradarbiavimo susitarimus su TDPRI ir Taivane veikiančiais universitetais. Konferencijos dalyviai išreiškė norą, kad VDU Teisės fakulteto suorganizuota konferencija apie konstitucionalizmą žymėtų naujos tradicijos – kasmet surengti šios tematikos konferenciją – pradžią.

Konferencijos kontekste 2022-11-24 skaityta Taivano konstitucinės teisės prof. Yen-tu Su vieša paskaita VDU TF (https://teise.vdu.lt/naujienos/kvieciame-i-viesa-paskaita-liberal- democracy-and-constitutional-order-in-taiwan). VDU šiuo metu rengia 3 ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis (su Tarptautiniu demokratijos ir paramos rinkimams institutu (TDPRI) ir Taivane veikiančiais universitetais). Pranešėjai pakviesti savo pranešimus publikuoti specialiame VDU mokslinio žurnalo (Baltic Journal of Law & Politics) numeryje, skirtame konferencijos temai (išleisti planuojamas 2023 II pusmetį).

Konferencija prisidėjo prie prie visuomenės, teisėkūros subjektų, teismų švietimo konstitucionalizmo srityje; išplėtė suvokimą apie konstitucionalizmo valstybėse reikšmę, poreikį jį saugoti, užtikrinti jo tęstinumą ir kartu aktualizuoti, atsižvelgiant į jam kylančius iššūkius; taip pat įprasmino autentišką Lietuvos nueitą konstitucionalizmo kelią ir nubrėžė tvarios bei gyvybingos konstitucinės tvarkos Lietuvoje viziją.

Sėkminga konferencija tapo platforma užmegzti ir (ar) stiprinti ryšius su tarptautine akademine bendruomene ir pasaulinėmis konstitucionalizmo bei demokratijos stiprinimo srityje dirbančiomis organizacijomis, didinti Lietuvos akademinės bendruomenės, visuomenės sąmoningumą apie jų veiklą. VDU artimiausiu metu ketina sudaryti ilgalaikio bendradarbiavimo susitarimus su TDPRI ir Taivane veikiančiais universitetais. Konferencijos dalyviai išreiškė norą, kad VDU Teisės fakulteto suorganizuota konferencija apie konstitucionalizmą žymėtų naujos tradicijos – kasmet surengti šios tematikos konferenciją – pradžią.

https://teise.vdu.lt/mokslas/konferencijos/europos-konstitucionalizmas-bukle-ir-perspektyvos

https://teise.vdu.lt/en/conferences/constitutionalism-in-europe-current-challenges-and-prospects-for-the-future