Europos lyginamosios deliktų teisės knygų serija

Projektas finansuojamas Austrijos mokslo akademijos.

Tikslas, uždaviniai – tai nacionalinės teismų praktikos ir Europos deliktų teisės lyginamųjų tyrimų serija, kurią Europos šalių ekspertai atlieka daugiau nei 10 metų. Šio tyrimo rezultatai buvo publikuoti knygų serijoje Digest I–IV (paskutinė dar nepublikuota). I – III santraukos nagrinėjo deliktinės atsakomybės nustatymo reikalavimus (žala, priežastinis ryšys, tarnybinis nusižengimas, deliktinis veiksnumas). „Digest IV“ kelia klausimą dėl kylančios atsakomybės apribojimo.

Rezultatas: Europos lyginamosios deliktų teisės knygų serija

Projektas vykdomas nuo 2003 m. Projekto vykdytoja prof. dr. Julija Kiršienė

Daugiau informacijos apie projektą