Konstitucionalizmo centras

Konstitucionalizmo centro misija – puoselėti ir stiprinti pamatines šiuolaikinio konstitucionalizmo vertybes – pliuralistinę demokratiją, žmogaus teises ir teisės viršenybę.

Paskirtis – atlikti aukšto lygio teisinius ir tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, užtikrinti jų sklaidą, populiarinimą ir visuomenės švietimą.

Centras atlieka mokslinius tyrimus konstitucinės teisės srityje, ypatingą dėmesį skirdamas lyginamajai teisėtyrai, konstitucinės kontrolės ir teisingumo klausimams, nacionalinėms ir regioninėms žmogaus teisių apsaugos sistemoms ir jų sąveikai, supranacionaliniam konstitucionalizmui, nacionaliniam ir Europos konstituciniam identitetui, konstitucinės teisės ir tarptautinės bei Europos Sąjungos teisės santykiui, demokratijos kūrimo ir stiprinimo procesams.

Centro veiklos kryptys:

  • aukšto lygio nacionalinio, regioninio ir globalaus pobūdžio moksliniai tyrimai aktualiomis konstitucinės teisės temomis ir jų sklaida
  • tarptautinio ir nacionalinio bendradarbiavimo tarp akademikų, praktikų ir kitų subjektų plėtojimas, puoselėjant konstitucinės demokratijos vertybes,
  • moksliniais tyrimais pagrįstas, inovatyvus būsimų valstybės ir visuomenės lyderių švietimas,
  • paramos teikimas valstybėms ir visuomenėms, kuriose vyksta perėjimo prie demokratijos procesai (ypač parama Europos Sąjungos Rytų partnerystės valstybėms), dalinantis žiniomis ir patirtimi pasitelkus švietimą, konsultavimą ir mokymus Centro tyrinėjamų tematikų klausimais,
  • tikslios, patikimos ir savalaikės informacijos teikimas visuomenei aktualiais konstitucinės teisės, demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės klausimais,
  • prisidėjimas prie visuomenės sąmoningumo didinimo konstitucinės teisės, demokratijos, žmogaus teisių ir teisės viršenybės srityse,
  • konsultavimas ir mokymai Centro tyrinėjamų tematikų klausimais.

Centro nariai

Centras vienija mokslininkus, tyrėjus, doktorantus ir studentus, atliekančius mokslinius tyrimus Centro tyrinėjamų tematikų srityse.

Centro partneriai

Centro nariai bendradarbiauja su Tarptautiniu demokratijos ir paramos rinkimams institutu (angl. International IDEA), Europos humanitariniu universitetu, Jaroslavo Išmintingojo Nacionaliniu teisės universitetu, Lvivo nacionaliniu Ivano Franko universitetu, Latvijos universitetu, Tartu universitetu, Nacionaliniu Taivano universitetu, Taivano akademija „Akademija Sinica“ ir kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis.

 

Konstitucionalizmo centro vadovas Prof. dr. Dainius Žalimas

El. paštas: dainius.zalimas@vdu.lt

 

Kontaktai:

Adresas Jonavos g. 66, LT-44191 Kaunas

Tel.: 370-37-751044

El.paštas constitutionalism@vdu.lt