Teisė į švietimą inovacijų ir išmaniųjų technologijų amžiuje

Projektas finansuojamas pagal VDU konkursinį finansavimą klasteriams ir institutams pagal paraišką „Teisė į švietimą inovacijų ir išmaniųjų technologijų amžiuje”.

Tikslas: organizuoti ir pateikti publikavimui pripažintoje tarptautinėje leidykloje (Peter Lang/ Brill/ Springer ar kitoje analogiško lygmens leidykloje) monografiją anglų kalba „Teisė į švietimą inovacijų ir išmaniųjų technologijų amžiuje“ tematika.

Uždaviniai:

1) parengti mokslinius straipsnius pateikiant planuojamo leidinio pasiūlymus tarptautinei prestižinei leidyklai;

2) atlikti monografijos anglų k. peržiūrą;

3) pasirašyti sutartį su leidykla bei atlikti korekcijas pagal recenzentų išsakytas pastabas;

4) organizuoti monografijos išleidimą.

Planuojamas rezultatas: parengta ir išspausdinta tarpdisciplininė monografija apie žmogaus teisę į išsilavinimą inovacijų ir išmaniųjų technologijų amžiuje, apimanti įvairius technologinius ir teisinius dalykus, kuriuos į švietimo sistemą atnešė naujausia ir reikšminga technologijų raida.

Projekto vadovė prof. dr. Edita Gruodytė