Modernization of Legal Education for the Support of European and Euro-Atlantic Integration of Ukraine

Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetas kaip partneris dalyvaus ES finansuojamame Erasmus+ projekte – Modernization of Legal Education for the Support of European and Euro-Atlantic Integration of Ukraine (EU4UA), skirtame stiprinti gebėjimus Ukrainos aukštojo mokslo srityje.

Projekto tikslas – adaptuoti teisinio išsilavinimo Ukrainoje standartus prie ES ir NATO narystės reikalavimų. Projektu, be kita ko, siekiama modernizuoti pagrindinių teisės disciplinų programas, skleisti Europos vertybes ir žinias apie ES ir NATO pagrindus tarp Ukrainos politikų, tarnautojų ir piliečių.

 Tarptautinis bendradarbiavimo projektas, truksiantis 36 mėnesius, suvienys 8 aukštojo mokslo srityje veikiančias įstaigas iš Ukrainos, Lietuvos ir Lenkijos: Lvivo Nacionalinį Ivano Franko universitetą, Vytauto Didžiojo universitetą, Torūnės Mikalojaus Koperniko universitetą, Kijevo Taraso Ševčenkos nacionalinį universitetą, Zaporižės nacionalinį universitetą, Charkovo Jaroslavo Išmintingojo nacionalinį universitetą, Černivcių Nacionalinį J. Fedkovičiaus universitetą ir Ukrainos Europos studijų asociaciją.

Projektas skirtas įgyvendinti keturias pagrindines kryptis:

1) teisės disciplinų (konstitucinės, administracinės, civilinės ir baudžiamosios teisės) turinio atnaujinimas projekte dalyvaujančiose Ukrainos aukštojo mokslo įstaigose, į minėtų disciplinų programas įtraukiant ES ir NATO integracijos sritį;

2) akademikų (dirbančių projekte dalyvaujančiose Ukrainos aukštojo mokslo įstaigose) profesinių žinių tobulinimas, skirtas užtikrinti minėtų disciplinų dėstymą pagal į europines ir euroatlantines vertybes orientuotą požiūrį ir atnaujintas dalykų programas;

3) bendrų Europos vertybių, žinių apie ES ir NATO pagrindus sklaida visuomenėje;

4) Ukrainos Parlamento, Vyriausybės, teismų, prokurorų ir vietos valdžios institucijų atstovų mokymas, įdiegiant mokymo programą apie ES ir NATO pagrindus.

Projektas vykdomas: 2023/11/01 – 2026/10/31.

Daugiau informacijos apie projektą.