Paslaugų sutartis “Švietimo sektoriaus profesinio standarto rengimo paslaugų pirkimas” Nr. KP 9-7 finansuojama iš ES struktūrinių fondų projekto “Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)”

Profesinis standartas buvo rengiamas įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001). Projekto rezultatas – Švietimo sektoriaus ir bibliotekų veiklos profesinis standartas, patvirtintas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V1-143.

Projekto vykdytojos prof. Julija Kiršienė ir doc. dr. Aušrinė Pasvenskienė