Study to support the preparation of the initiative to extend the list of EU crimes in Article 83 of the Treaty on the functioning of the EU to hate speech and hate crime

Projekto tikslas buvo surinkti  informaciją apie neapykantos nusikaltimų ir neapykantą kurstančios kalbos kriminalizavimą, pateikti informaciją kaip ir ar ši kriminalizacija taikoma dėl lyties, seksualinės orientacijos, amžiaus ir negalios.

Pasiektas rezultatas – studija, skirta paremti iniciatyvą išplėsti Sutarties dėl ES veikimo 83 straipsnyje nurodytą ES nusikaltimų sąrašą įtraukiant neapykantą kurstančią kalbą ir neapykantos nusikaltimus.

Projekto vadovė doc. dr. Saulė Milčiuvienė