Intelektualiųjų diskusijų apie pilietines teises ir demokratiją Europoje persvarstymas

Šia veikla buvo siekiama suteikti naujų žinių apie teorinius ir institucinius ryšius tarp piliečių teisių ir demokratijos Europoje. Šia COST veikla siekiama išplėsti šių teisių analizės perspektyvą ir gilinti tarpvalstybinį supratimą, įtraukiant mokslininkus, teisininkus, politikus ir visuomenės veikėjus, siekiant užtikrinti piliečių pilietines teises Europoje.

Pagrindinis veiklos tikslas – tirti asmenų pilietines teises ir gebėjimą jomis pasinaudoti, taip analizuoti teisinius konfliktus.

Siekiant iškelto tikslo, buvo atliktas pilietinių teisių civilinės praktikos (institucinės ir neinstitucinės) tyrimas bei lyginimas tarvalstybiniu mastu; taip pat įvertinti pragmatiški ir ideologiniai ištekliai, kuriuos naudoja politikai, įgyvendindami savo pilietines teises, tiriami pilietinių sąvokų semantiniai pokyčiai ir jų kritinis naudojimas argumentuose dėl teisių ir demokratijos.

Projekto rezultatai: buvo sukurtas tinklalapis, parengti leidiniai, bendros darbo grupių publikacijos, išleista knyga, susitikimai su žiniasklaida, parengti politiniai-teisiniai dokumentai (kodifikuotos žinios).

Daugiau informacijos apie projektą

Projekto vykdytoja dr. Dalia Perkumienė