Core Network of correspondents of the project for Updating the European Consumer Law Database

Projekto finansavimas: Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas

Tikslas, uždaviniai: Vartotojų ir rinkodaros teisės turinio atnaujinimas e-Justice portale: atitinkamos Valstybės narės teismų praktikos, doktrinos, teisinės literatūros ir kitos medžiagos (tokios kaip administracinių aktų) rinkimas, tyrimas, sintezė ir vertinimas.

Rezultatas: atnaujintas vartotojų ir rinkodaros teisės turinys, skirtas e-Justice portalo Vartotojų teisės skyriui, knyga „Consumer protection in the European Union: Challenges and opportunities“.

Projekto nuoroda

Knygos nuoroda

Projekto vykdytoja prof. dr. Julija Kiršienė