Podoktorantūros stažuotė

Projektas „Reagavimo į psichologinį smurtą artimoje aplinkoje baudžiamosios teisės priemonėmis išplėtimo galimybės“.

Projektas finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą”.

Projekto tikslas: nustatyti reagavimo į psichologinį smurtą artimoje aplinkoje baudžiamosios teisės priemonėmis išplėtimo galimybes.

Uždaviniai:

1) identifikuoti baudžiamosios atsakomybės už psichologinį smurtą artimoje aplinkoje taikymo probleminius aspektus;

2) identifikuoti konkrečias baudžiamosios teisės priemones, kuriomis gali būti išplėstos reagavimo į psichologinį smurtą artimoje aplinkoje galimybės bei pasiūlyti tinkamas jų taikymo praktikas.

Rezultatai: Straipsnis „Economic Abuse and Criminal Responsibility: Lithuanian Case Law on Domestic Violence” žurnale „International and Comparative Law Review” (2022, vol. 22, no. 2); Straipsnis „New Norm on Stalking: Is It New Normal in Lithuania?” žurnale „Baltic Journal of Law & Politics” (2023); 4 pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose; 5 žodiniai pranešimai tarptautiniuose ir nacionaliniuose renginiuose.

Projekto vykdytoja dokt. Ramunė Jakštienė; projekto vadovė prof. dr. Edita Gruodytė.