MINUTE

MINUTE („Methodology of Interpretation of European Nature Heritage in Tourism“) Nr. 2020-1-CZ01-KA203-0784

Pagrindiniai projekto tikslai – parengti medžiagą švietimo srities naujovėms tema „Patiriamas gamtos turizmas“ ir sukurti naują, šiuolaikišką, didaktinę medžiagą.

Atsakingas asmuo dr. Dalia Perkumienė

Daugiau informacijos apie projektą