Europos konstitucionalizmas: būklė ir perspektyvos

Tikslas, uždaviniai

Lietuvos valstybės Konstitucijos 100-mečiui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30-mečiui, šiuolaikinės Lietuvos teisės mokyklos 100-mečiui paminėti VDU Teisės fakultetas, bendradarbiaudamas su Tarptautiniu paramos demokratijai ir rinkimams institutu (angl. International IDEA), organizavo tarptautinę konferenciją „Europos konstitucionalizmas: būklė ir perspektyvos“.

Konferencijos tikslas buvo sutelkti nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu pripažintus mokslininkus konstitucionalistus ir praktikus-ekspertus tam, kad šie įvertintų šiuolaikinį Europos valstybių konstitucionalizmą, palygintų konstitucionalizmo atskirose valstybėse patirtis, identifikuotų pasiekimus, išmoktas pamokas, atkreiptų dėmesį į aktualius konstitucionalizmui kylančius iššūkius (grėsmes), pasiūlytų jų įveikimo kryptis, identifikuotų konstitucionalizmo perspektyvas. Diskusijai buvo siekiama suvienyti tyrėjus iš įvairių Europos šalių (įskaitant Airiją, Austriją, Estiją, Vokietiją, Latviją, Lietuvą, Moldovą, Sakartvelą, Vengriją, Lenkiją, Ukrainą, Kosovą), Taivano, su konstitucionalizmo ištakomis siejamų JAV; paskatinti mokslinių idėjų konstitucionalizmo srityje sklaidą; užmegzti ryšius tolimesniam moksliniam bendradarbiavimui.

Rezultatas. Tarptautinė konferencija „Europos konstitucionalizmas: būklė ir perspektyvos“ įvyko 2022.11.25, jos metu pranešimus skaitė 20 pranešėjų (žymių profesorių, buvusių konstitucinių teismų teisėjų ir pirmininkų, Europos komisijos „Demokratija per teisę“ narių ir ekspertų) iš 16 užsienio šalių (Lenkija, Taivanas, Italija, Lietuva, Airija, Latvija, Didžioji Britanija, Vengrija, Armėnija, Kirgizija, demokr. Baltarusija, Sakartvelas, Ukraina, Estija, Belgija, Austrija). Informacija apie pranešėjus, moderatorius, jų biografijas buvo pateikta renginio programoje, VDU TF puslapyje. Renginio dalyviai aptarė pasaulyje, taip pat visose minėtose valstybėse konstitucionalizmo kelyje kylančius iššūkius ir atsaką į juos.

Renginys buvo transliuojamas per Zoom ir VDU YouTube platformoje. Įrašas prieinamas bet kuriuo metu https://www.youtube.com/watch? v=nglr0MPnZNI.

Konferencijos ataskaita (su apibendrintomis pranešėjų įžvalgomis) buvo paviešinta VDU puslapyje https://teise.vdu.lt/naujienos/konferencijos-europos-konstitucionalizmas-bukle-ir-perspektyvos-apzvalga.

Konferencija sutelkė klausytojus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Ukrainos, Liuksemburgo, Lenkijos, Didž.Britanijos, Vokietijos, Austrijos, Belgijos, Olandijos, Vengrijos, Brazilijos, Kirgizijos, Ispanijos, Skandinavijos šalių. Renginys pritraukė ne tik akademinę bendruomenę, bet nevyriausybinių organizacijų, valstybinių institucijų (Prezidentūros, Seimo, Seimo kontrolierių įstaigos, nacionalinių, tarptautinių teismų, prokuratūros, ministerijų) atstovus, advokatų bendruomenės narius, moksleivius. Konferencijoje dalyvavo 258 dalyviai (pranešėjai, moderatoriai, klausytojai), iš jų – 129 nuotoliniu būdu. Daugiau nei pusė dalyvių, t. y. 138 buvo užsienio klausytojai (iš jų 78 dalyvavo nuotoliniu būdu).

Konferencija tapo platforma užmegzti ir (ar) stiprinti ryšius su tarptautine akademine bendruomene ir pasaulinėmis organizacijomis. Konferencijos kontekste skaityta Taivano konstitucinės teisės prof. Yen-tu Su vieša paskaita VDU TF. VDU šiuo metu rengia 3 ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis (su Tarptautiniu demokratijos ir paramos rinkimams institutu (TDPRI) ir Taivane veikiančiais universitetais). Konferencijos dalyviai išreiškė norą, kad suorganizuota konferencija žymėtų naujos tradicijos – kasmet surengti šios tematikos renginį – pradžią. Pranešėjai pakviesti savo pranešimus publikuoti specialiame VDU mokslinio žurnalo (Baltic Journal of Law & Politics) numeryje, skirtame konferencijos temai (išleisti planuojamas 2023 II pusmetį).

https://teise.vdu.lt/mokslas/konferencijos/europos-konstitucionalizmas-bukle-ir-perspektyvos

https://teise.vdu.lt/en/conferences/constitutionalism-in-europe-current-challenges-and-prospects-for-the-future

Projekto vadovas prof. Dainius Žalimas; projekto koordinatorė Airė Keturakienė