Korupcija medicinoje: samprata, požymiai ir prevencija

Gautas LMT finansavimas projektui „Korupcija medicinoje: samprata, požymiai ir prevencija”, Nr. P-ST-22-117 .

Projekto tikslas – nustatyti korupcijos medicinoje formas ir išanalizuoti, kiek Lietuvoje įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės padeda kovoti su šiomis korupcijos formomis.

Uždaviniai:

1) remiantis moksliniais šaltiniais, sudaryti korupcijos medicinoje formų klasifikaciją;

2) įvertinti ne mažiau trijų Lietuvos sveikatos įstaigų viešai prieinamus duomenis apie įgyvendinamas korupcijos prevencijos priemones ir jų atitiktį Korupcijos prevencijos įstatymo keliamiems reikalavimams;

3) ištirti ne mažiau dviejų kitų ES valstybių (arba ne mažiau vienos ES valstybės ir JAV) sėkmingus kovos su korupcija medicinos sektoriuje pavyzdžius bei taikomas prevencijos priemones.

Siekiami rezultatai: kiekvieno nurodyto uždavinio įgyvendinimas, kuo siekiama prisidėti prie aiškesnių korupcijos medicinoje formų nustatymo, taip pat siūlymų pateikimas Korupcijos prevencijos įstatymo tobulinimui bei kiekvienos tirtos ligoninės atžvilgiu bei gerosios užsienio valstybių praktikos kovoje su korupcija pristatymas kaip pavyzdys Lietuvai ir jos sveikatos sektoriui.

Projekto vadovė prof. dr. Edita Gruodytė.