ES direktyvos 2016/800 perkėlimas į nacionalinę teisę

Europos Komisijos finansuojamas projektas „Lietuvos priemonių, skirtų ES direktyvai 2016/800 (vaikų, kurie yra įtariamieji arba kaltinamieji baudžiamosiose bylose, procesinių garantijų) atitikties įvertinimas ir teisinės konsultacijos dėl praktinio šio dokumento įgyvendinimo.

Daugiau informacijos apie projektą

Projektas tikslas (1):

Direktyvos 2016/800 nuostatų perkėlimo išsamumo vertinimas.

Uždaviniai:

1) surinkti atitinkamus teisės aktus ir kitas taikomas administracines priemones perkeliant Direktyvą 2016/800;

2) išversti į anglų kalbą nacionalinių priemonių, perkeliančių Direktyvą 2016/800, nuostatas;

3) užpildyti atitikties vertinimo lentelę ir parengti išsamumo klausimų santrauką;

4) atnaujinti atitikties vertinimo lentelę po pranešimų apie tolesnes perkėlimo į nacionalinę teisę priemones;

5) pateikti ad hoc informaciją apie atitinkamą nacionalinį teisinį reguliavimą.

Projekto tikslas (2):

Direktyvos 2016/800 nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę atitikties įvertinimas.

Uždaviniai:

1) surinkti visus atitinkamus teisės aktus ar administracines priemones, kuriomis perkeliama Direktyva 2016/800;

2) atlikti teisinę nacionalinių nuostatų, kuriomis perkeliama Direktyva 2016/800, atitikties Direktyvos 2016/800 nuostatoms analizę;

3) nustatyti atitinkamas suinteresuotąsias šalis ir konsultuotis su jomis, kad būtų galima apžvelgti praktinę patirtį ir problemas, susijusias su Direktyvos įgyvendinimu;

4) atnaujinti atitikties vertinimo lentelę, skirtą atitikties vertinimui atlikti;

5) parengti apibendrinamąją ataskaitą.

Projekto vykdytoja prof. dr. Edita Gruodytė