Valstybių narių priemonių, skirtų perkelti Direktyvą (ES) 2016/343 į nacionalinę teisę, išsamumas ir atitikties vertinimas – Lietuvos ataskaita

Bendroji paslaugų sutartis JUST/2015/PR/01/0003/LOT2-01

Vertinimas ES Komisijai, ar Lietuva tinkamai perkėlė ES direktyvą 2016/343 dėl nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant bylą baudžiamajame procese tam tikrų aspektų sustiprinimo.

Projekto informacija

Tikslas (1):

Direktyvos 2016/343 nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę išsamumo vertinimas.

Uždaviniai:

1) surinkti atitinkamus teisės aktus, kuriais perkeliama Direktyva 2016/343;

2) išversti į anglų kalbą nacionalinių priemonių, kuriomis perkeliama Direktyva 2016/343, nuostatas;

3) užpildyti direktyvos atitikties lentelę;

4) atnaujinti atitikties lentelę po tolesnių perkėlimo priemonių;

5) pateikti ad hoc informaciją apie atitinkamą nacionalinį kontekstą.

Tikslas (2):

Išsamus Direktyvos 2016/3423 nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę atitikties vertinimas.

Uždaviniai:

1) surinkti atitinkamus teisės aktus, kuriais perkeliama Direktyva (ES) 2016/343;

2) atlikti nacionalinių nuostatų atitikties teisinę analizę;

3) nustatyti papildomai priimtas nacionalines priemones;

4) užpildyti atitikties lentelę ir parengti suvestinę atitikties ataskaitą;

5) parengti atitikties tyrimą.

Projekto vykdytoja prof. dr. Edita Gruodytė