Lietuvos privačių miškų savininkų socialinės ir ekonominės raidos stebėsenos metodai

Projekto tikslas – parengti Lietuvos privačių miškų savininkų socialinės-ekonominės raidos monitoringo metodiką ir ją testuoti.

Atsakingas asmuo dr. Dalia Perkumienė