National Court Practice and European Tort Law (Digest IV)

Projekto tikslas, uždaviniai: Šis projektas suburia skirtingų Europos šalių sutarčių teisininkus, kurie analizuoja, kaip jų teisinės sistemos sprendžia dvylika moraliai abejotinų susitarimų atvejų. Jame nagrinėjami galiojimo, vykdytinumo ir teisių gynimo priemonių prieinamumo klausimai, kartu pateikiama esminių įžvalgų apie skirtingų Europos teisinių sistemų skirtumus ir konvergenciją.

1993 m. pradėtas rengti Bendrasis Europos privatinės teisės pagrindas yra seniausia Europoje vykdoma kolektyvinės lyginamosios teisės veikla. Kiekvienoje šios serijos knygoje, atsižvelgiant į bylas, analizuojama pasirinkta teisinė tema, remiantis tikrais ir išgalvotais faktais įvairiose Europos jurisdikcijose. Tikėtinas sprendimo rezultatas ir jo pagrindinės teisinės taisyklės bei jurisdikcija yra aiškiai išdėstytos kiekvienu atveju. Be to, nacionaliniai reporteriai atitinkamas teisines taisykles įtraukė į kultūrinį kontekstą. Tokiu būdu bendromis pastangomis išryškėja ne tik vidinės Europos nacionalinių įstatymų struktūros, bet ir skirtingi kultūriniai aspektai, skatinantys jų raidą. Tai leidžia sudaryti patikimą žemėlapį apie tai, kas skiriasi ir kas bendra įvairiose Europos privačiose teisės srityse, be jokios konkrečios darbotvarkės už ar prieš tolesnį privatinės teisės derinimą Europoje. Serija apima daugiau nei 20 tomų bei daugiau nei 300 akademikų darbų ir yra neįkainojama priemonė suprasti privatinę teisę visoje Europoje. Dalyvaujama platformos (dalijimosi) ekonomikos tyrimų tinkle.

Rezultatas: Ciacchi, A. C., Mak, C., & Mansoor, Z. (Eds.). (2020). Immoral Contracts in Europe. Intersentia.

Projekto nuoroda