Workshop on regulating Lawyers through Disciplinary Systems

Paraiška dalyvauti tarptautiniame moksliniame renginyje: Workshop on regulating Lawyers through Disciplinary Systems; projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0228.

Gautas finansavimas dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Workshop on regulating Lawyers through Disciplinary Systems“, Ispanijoje. Tikslas: atskleisti drausmių bylų advokatams teoriją ir praktiką. Rezultatas: skaitytas pranešimas: „Disciplinary action against lawyers in Lithuania: theory and practice“.

Projekto vykdytojas prof. dr. Edita Gruodytė