Žmogaus teisių užtikrinimas pažeidžiamų grupių atstovams

DATOS IR VIETA

Konferencijos data: 2017 m. gruodžio 12 d.

Konferencijos vieta: VDU Teisės fakultetas, Jonavos g. 66-206, Kaunas, Lietuva.

Dalyvių registracija: 9.30 – 10.00.

Konferencijos atidarymas: 10.00.

Konferencijos uždarymas: 13.50.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Konferencijos programa

Telefonu: +370-37-751044 E. paštu: dek@tf.vdu.lt