Baudžiamasis procesas: teisingumo garantas ar kliūtis?

DATOS IR VIETA

Konferencijos data: 2014 m. rugsėjo 26 d.

Dalyvių registracija: 9.00 – 9.30.

Konferencijos atidarymas: 9.30.

Konferencijos uždarymas: 15.00.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Konferencijos programa

Telefonu: +370-37-751044 E. paštu: dek@tf.vdu.lt