Europinės ir nacionalinės baudžiamosios politikos tendencijos ir iššūkiai

2023 m balandžio 28 d. Teisingumo ministerijoje vyko jau trečioji tarptautinė kasmetinė konferencija „Europinės ir nacionalinės baudžiamosios politikos tendencijos ir iššūkiai“, kurią organizuoja LSMC Teisės institutas, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetas bei Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykla. Šios konferencijos dėmesio centre – šiuolaikinės baudžiamosios politikos tendencijos, matomos Europos Sąjungos teisėje, Lietuvos ir kitų Europos valstybių novatoriškuose baudžiamosios politikos sprendimuose. Taip pat jų vertinimai Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje ir naujausiose mokslinėse diskusijose.

Konferencijoje pranešimus skaitė Ukrainos ir Norvegijos mokslininkai ir praktikai, taip pat LSMC Teisės instituto, MRU Teisės mokyklos ir VDU Teisės fakulteto mokslininkai.

Konferencijoje pranešimus aktualiais klausimais skaitė VDU Teisės fakulteto prof. E. Gruodytė ir O. Šibkovas (Nuosprendžių priimtų vienoje ES valstybėje narėje pripažinimas kitoje valstybėje narėje pagal 2008/909/TVR), partnerystės docentas dr. M. Šalčius ir doc. dr. A. Milinis (Išlaidų gynėjo paslaugoms apmokėti atlyginimas: naujausi pokyčiai ir ateities perspektyvos) bei doktorantė R. Volungevičienė (Sukčiavimas ES išlaidų srityje: teisinio reguliavimo ir praktinio taikymo iššūkiai).

Konferencijos programa