Mediacijos kursai

2020 m. rugsėjo 5, 6, 12, 13 ir 19, 20 dienomis Vytauto Didžiojo universitetas organizuoja Mediacijos mokymus Kaune.

„Mediacija, kaip ginčo sprendimo metodas, yra puikiai įrodęs savo efektyvumą JAV ir Europoje – ten tyrimai rodo, kad ginčo išsprendimo kaštai ir laikas yra daugiau nei 50 proc. mažesni juos lyginant su teisminiu sprendimo keliu. Nors Lietuvoje jis vis dar nėra labai išplitęs, tačiau, pavyzdžiui, šeimos ginčų ir skyrybų atveju, ginčytini klausimai paprastai išsprendžiami per 2-3 sesijas, kurios trunka iki 3 valandų, t. y. žymiai greičiau nei teisminiu keliu“, – pasakoja advokatas, VDU Teisės fakulteto docentas dr. Paulius Čerka. Pasak jo, mediacijos procesas yra efektyvus tik tuomet, kai jam vadovauja kvalifikuotas mediatorius, todėl mokymais siekiama ne tik padėti žengti pirmus žingsnius pradedantiesiems, bet ir padėti pagilinti savo žinias esamiems mediatoriams. Mokymu metu bus pristatoma mediacija kaip alternatyvus ginčų sprendimo būdas, bus pateikiamos mediatoriui reikalingos specifinės žinios ir formuojami praktiniai įgūdžiai.

Mokymų programa skirta teisininkams (advokatams, notarams, įmonių teisininkams, teisėjams ir t.t.) bei kitų sričių specialistams (įmonių vadovams, pedagogams, politikams, vadybininkams, socialiniams darbuotojams, medikams ir t.t.) besidomintiems mediatoriaus kompetencijų įgijimu ir siekiantiems laikyti mediatorių egzaminą.

Mokymų programa parengta vadovaujantis LR teisingumo ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1R-289 patvirtintu „Mokymų mediacijos tema minimalių reikalavimų sąrašu“ ir „Mediatorių kvalifikacinio egzamino programa“.

Mokymus išklausę asmenys gaus dalyvavimą patvirtinančius pažymėjimus ir įgis teisę laikyti mediatorių egzaminą.

Mokymų programa

Mokymus veda skirtingų mokslų (psichologijos ir teisės) ir praktikos  sričių (komercinės ir šeimos teisės) mokslininkai praktikai, todėl mediacijos procesas pristatomas iš skirtingų požiūrių taškų, neapsiribojant  tik vienu požiūriu. VDU Teisės fakultetas pirmasis Lietuvoje pradėjo siūlyti mediacijos paskaitų dalyką – dar nuo 2001 metų, todėl universitete jau susiformavo profesionali mokslininkų komanda.

Mokymų tikslas – parengti asmenis dirbti mediatoriais.

Mokymų trukmė – 6 dienos/ iš viso 40 akademinių valandų.

Mokymų kaina – 400 EUR.

Maitinimas nenumatytas.

Mokymų laikai:

Rugsėjo 5 d. 9.00-16.15 val. (lekt. Advokatas, Doc. Dr. Paulius Čerka)

Rugsėjo 6 d. 9.00-13.30 val. (lekt. Advokatas, Doc. Dr. Paulius Čerka)

Rugsėjo 12 d. 9.00-16.15 val.. (lekt. Advokatė, Dr. Jurgita Spaičienė)

Rugsėjo 13 d. 9.00-13.30 val. (lekt. Advokatė, Dr. Jurgita Spaičienė)

Rugsėjo 19 d. 9.00-16.15 val. (lekt. Prof. Dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė)

Rugsėjo 20 d. 9.00-13.30 val. (lekt. Prof. Dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė)

Registracija vyksta iki rugsėjo 1 dienos.

Nuoroda į registracijos formą:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7AptrvcfoAGVYlkgYdQUxq6FxkUgzJNmoSGvdcUv69_UnJA/viewform

 

Maksimalus vieno mokymų ciklo dalyvių skaičius – 20. Vieta mokymuose garantuojama sumokėjus dalyvio mokestį.

Daugiau informacijos: Deimantė Chomičiūtė-Obolevičienė, tel. nr. 8 37 751 045, el. paštas: deimante.chomiciute-oboleviciene@vdu.lt.