Intelektinės nuosavybės teisė

Paskaitos vyks: 2018 m. gegužės 21-25 d. bei 28-30 d., 15-17:30 val.

Paskaitų vieta: VDU Teisės fakultetas, Jonavos g. 66 (206 a.), Kaunas

Dėstytojas: Prof. Jay Erstling

KURSO APRAŠYMAS

Intelektinės nuosavybės teisės tikslas yra apsaugoti kūrėjų teises. Ja siekiama paskatinti technologinę plėtrą, meninę saviraišką bei išradimus. Intelektinės nuosavybės teisės studijų dalyke yra siekiama aptarti intelektinės nuosavybės teisę remiantis tradicinėmis sampratomis; apibrėžti svarbiausias intelektinės nuosavybės teisės sąvokas bei intelektinės nuosavybės teisių apsaugos sistemą, nustatyti šios teisės šakos šaltinius ir išmokyti juos tinkamai taikyti; taip pat išmokyti identifikuoti pagrindinius intelektinės nuosavybės teisės institutus ir jų principus bei nustatyti, kokia apsaugos sistema taikytina atitinkamam objektui. Be to, kurso metu bus aptariamos šiandieninės intelektinės nuosavybės apsaugos aktualijos, tarptautiniu lygmeniu intelektinę nuosavybę reglamentuojančios sutartys bei susitarimai.

COURSE DESCRIPTION

The purpose of intellectual property law is to protect the rights of those who create original works. It encompasses everything from original plays and novels to inventions and product or service identifiers. The goal of intellectual property law is to encourage new technologies, artistic expressions, and inventions while promoting economic growth.

The objective of this course is to provide a general background in the major areas of intellectual property, including patents, copyrights, trademarks, geographical indications, and unfair competition. The concepts covered will include the nature of the different intellectual property rights, the scope of protection, exceptions to and limitations on the rights granted, enforcement, and the relationship between intellectual property and development. In addition, the course will examine some of the issues of current concern in intellectual property protection and the most significant treaties and agreements that attempt to regulate intellectual property on a global scale.

Course Syllabus

Registration for the course