Nuotoliniai mediacijos mokymai

Pirmą kartą Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetas organizuoja nuotolinius mediacijos mokymus, kurie vyks savaitgaliais: 2020 m. spalio 10, 11, 17, 18 ir 24, 25 dienomis.

„Mediacija, kaip ginčo sprendimo metodas, yra puikiai įrodęs savo efektyvumą JAV ir Europoje – ten tyrimai rodo, kad ginčo išsprendimo kaštai ir laikas yra daugiau nei 50 proc. mažesni juos lyginant su teisminiu sprendimo keliu. Nors Lietuvoje jis vis dar nėra labai išplitęs, tačiau, pavyzdžiui, šeimos ginčų ir skyrybų atveju, ginčytini klausimai paprastai išsprendžiami per 2-3 sesijas, kurios trunka iki 3 valandų, t. y. žymiai greičiau nei teisminiu keliu“, – pasakoja advokatas, VDU Teisės fakulteto docentas dr. Paulius Čerka. Pasak jo, mediacijos procesas yra efektyvus tik tuomet, kai jam vadovauja kvalifikuotas mediatorius, todėl mokymais siekiama ne tik padėti žengti pirmus žingsnius pradedantiesiems, bet ir padėti pagilinti savo žinias esamiems mediatoriams. Mokymu metu bus pristatoma mediacija kaip alternatyvus ginčų sprendimo būdas, bus pateikiamos mediatoriui reikalingos specifinės žinios ir formuojami praktiniai įgūdžiai.

Mokymų programa skirta teisininkams (advokatams, notarams, įmonių teisininkams, teisėjams ir t.t.) bei kitų sričių specialistams (įmonių vadovams, pedagogams, politikams, vadybininkams, socialiniams darbuotojams, medikams ir t.t.) besidomintiems mediatoriaus kompetencijų įgijimu ir siekiantiems laikyti mediatorių egzaminą.

Mokymų programa parengta vadovaujantis LR teisingumo ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1R-289 patvirtintu „Mokymų mediacijos tema minimalių reikalavimų sąrašu“ ir „Mediatorių kvalifikacinio egzamino programa“.

Mokymus išklausę asmenys gaus dalyvavimą patvirtinančius pažymėjimus ir įgis teisę laikyti mediatorių egzaminą.

Mediacijos mokymu programa

Mokymus veda skirtingų mokslų (psichologijos ir teisės) ir praktikos  sričių (komercinės ir šeimos teisės) mokslininkai praktikai, todėl mediacijos procesas pristatomas iš skirtingų požiūrių taškų, neapsiribojant  tik vienu požiūriu. VDU Teisės fakultetas pirmasis Lietuvoje pradėjo siūlyti mediacijos paskaitų dalyką – dar nuo 2001 metų, todėl universitete jau susiformavo profesionali mokslininkų komanda.

Mokymų tikslas – parengti asmenis dirbti mediatoriais.

Mokymų trukmė – 6 dienos/ iš viso 40 akademinių valandų.

Mokymų kaina – 400 EUR.

Mokymų laikai:

Spalio 10 d. 9.00-16.15 val. (lekt. Advokatas, Doc. Dr. Paulius Čerka)

Spalio 11 d. 9.00-13.30 val. (lekt. Advokatas, Doc. Dr. Paulius Čerka)

Spalio 17 d. 9.00-16.15 val.. (lekt. Advokatė, Dr. Jurgita Spaičienė)

Spalio 18 d. 9.00-13.30 val. (lekt. Advokatė, Dr. Jurgita Spaičienė)

Spalio 24 d. 9.00-16.15 val. (lekt. Prof. Dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė)

Spalio 25 d. 9.00-13.30 val. (lekt. Prof. Dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė)

Registracija vyksta iki spalio 7 dienos.

Nuoroda į registracijos formą:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7AptrvcfoAGVYlkgYdQUxq6FxkUgzJNmoSGvdcUv69_UnJA/viewform

Maksimalus vieno mokymų ciklo dalyvių skaičius – 20 dalyvių. Vieta mokymuose garantuojama TIK sumokėjus dalyvio mokestį.

Daugiau informacijos: Deimantė Chomičiūtė-Obolevičienė, tel. nr. 8 37 751 045, el. paštas: deimante.chomiciute-oboleviciene@vdu.lt.