Comparative Contract Law (Lyginamoji sutarčių teisė)

Dalykas dėstomas anglų kalba!

Paskaitos vyks: 2018 m. spalio 22-26 d. bei 29-31 d., 18-20:30 val.

Paskaitų vieta: VDU Teisės fakultetas, Jonavos g. 66 (206 a.), Kaunas

Dėstytojas: Dr. Paulius Astromskis

KURSO APRAŠYMAS

Sutarčių teisės kurse yra siekiama aptarti sutarčių teisės vietą Lietuvos privatinės teisės sistemoje, prievolių ir sutarčių teisės sistemą ir struktūrą; įvertinti ir apibūdinti esminius sutarčių teisės institutus, tokius kaip oferta, akceptas, ikisutartiniai santykiai, sutarties aiškinimas, sutarties tinkamas įvykdymas, sutarties nevykdymas ir kt.; išskirti tipinius sutarčių teisės normų taikymo atvejus, aptarti jų požymius ir stadijas, kvalifikuoti faktines aplinkybes; tinkamai parinkti ir taikyti sutarčių teisės normas konkretiems turtiniams ar asmeniniams santykiams; aiškinti sutarčių teisės normas pasiremdami teisės doktrina ir teismų praktika.

Šis sutarčių teisės kursas yra sukonstruotas taip, kad kiekvienas jame rastų tai, kas svarbu ir tai, kas įdomu. Pradedant nuo sutarties sudarymo mechanizmo, reikalavimų turiniui, valiai, formai, sutarčių aiškinimo, vykdymo taisyklių, nevykdymo pasekmių ir pagaliau – sutarčių nutraukimo galimybių. Tai yra kurso tikslas yra apimti visus sutarties gyvavimo etapus nuo pat jos pradžios iki pat jos pabaigos. Dar daugiau, kiekvienoje temoje yra lyginamas lietuvos Civilinis kodeksas su tarptautiniais UNIDROIT, PECL ir CISG‘u, todėl šiame kurse tikrai ras daug naudingos medžiagos ne tik pradedantieji, bet ir profesionalai.

Registracija į kursą