Nuotoliniai mediacijos mokymai – „Mediacijos pagrindai: teorija ir praktika“

Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetas organizuoja nuotolinius mokymus „Mediacijos pagrindai: teorija ir praktika“, kurie vyks 2022 m. sausio 15-16, 22-23 bei 29-30 dienomis.

Mokymų tikslas – parengti asmenis dirbti mediatoriais. Supažindinti dalyvius su mediacija kaip alternatyviu ginčų sprendimo būdu bei praktiniu mediacijos technikų taikymu sprendžiant konfliktus. Programos turinys orientuotas į žinių apie mediacijos procesą, etapus, pagrindinius principus ir metodus suteikimą bei mokymą juos pritaikyti.

Mokymo programos išskirtinumas – praktinis, patirtinio mokymo aspektas, kuomet dalyviams suteikiamos ne tik teorinės žinios, bet simuliacijų bei modeliuojamų situacijų pagalba užtvirtinamos įgytos žinios ir suteikiami praktiniai mediacijos proceso valdymo įgūdžiai, įsisavinami mediacijos ypatumai bei taikymo privalumai, suvokiamas situacijų spektras, kuriame taikytinas ginčų sprendimo būdas veikia efektyviai, įvertinant situaciją tiek teisiniu, tiek psichologiniu aspektu.

Mokymų metu dalyviai bus supažindinti su mediaciją reglamentuojančiais tarptautiniais bei nacionaliniais teisės aktais, teorija, psichologiniais praktiniais konsultavimo, derybų vedimo, ginčų valdymo aspektais, išskirtiniais mediacijos proceso modeliais.

Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetas pirmasis Lietuvoje pradėjo siūlyti mediacijos paskaitų dalyką – dar nuo 2001 metų, todėl universitete jau susiformavo profesionali mokslininkų komanda.

Mokymus veda skirtingų mokslų (psichologijos ir teisės) ir praktikos  sričių (komercinės ir šeimos teisės) mokslininkai praktikai, todėl mediacijos procesas pristatomas iš skirtingų požiūrių taškų, neapsiribojant  tik vienu požiūriu:

Doc. dr. Paulius Čerka – Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros docentas, advokatas, Teisminės mediacijos komisijos narys.

Dr. Jurgita Spaičienė – Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros lektorė, advokatė, mediatorė.

Prof. dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė – Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros profesorė.

Mokymų programa skirta teisininkams (advokatams, notarams, įmonių teisininkams, teisėjams ir t.t.) bei kitų sričių specialistams (įmonių vadovams, pedagogams, politikams, vadybininkams, socialiniams darbuotojams, medikams ir t.t.) besidomintiems mediatoriaus kompetencijų įgijimu bei siekiantiems laikyti mediatorių egzaminą.

Mokymų programa parengta vadovaujantis LR teisingumo ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1R-289 „Dėl Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą „Mediatorių kvalifikacinio egzamino programą“. Informaciją, susijusią su mediatorių kvalifikaciniu egzaminu, galite rasti čia.

Mokymų trukmė – 6 dienos/ iš viso 40 akademinių kontaktinio darbo valandų.

Mokymų laikai:

Sausio 15 d. 9.00-16.15 val. (lekt. advokatas, doc. dr. Paulius Čerka)

Sausio 16 d. 9.00-13.30 val. (lekt. advokatas, doc. dr. Paulius Čerka)

Sausio 22 d. 9.00-16.15 val. (lekt. prof. dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė)

Sausio 23 d. 9.00-13.30 val. (lekt. prof. dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė)

Sausio 29 d. 9.00-16.15 val. (lekt. advokatė, dr. Jurgita Spaičienė)

Sausio 30 d. 9.00-13.30 val. (lekt. advokatė, dr. Jurgita Spaičienė)

Mediacijos mokymų programa

Mokymų kaina – 400 EUR/ asmeniui.

REGISTRACIJA vyksta iki 2022 m. sausio 10 d. 15 val.

Nuoroda į registracijos formą

Maksimalus vieno mokymų ciklo dalyvių skaičius – 20 dalyviųVieta mokymuose garantuojama TIK sumokėjus dalyvio mokestį.

Mokymus išklausę asmenys gaus dalyvavimą patvirtinančius pažymėjimus.

 

Daugiau informacijos: Deimantė Chomičiūtė-Obolevičienė, tel. nr. 8 699 799 96, el. paštas deimante.chomiciute-oboleviciene@vdu.lt.