Investicijų teisė

Paskaitos vyks: 2018 m. lapkričio 5-9 d. bei 12-14 d., 18-20:30 val.

Paskaitų vieta: VDU Teisės fakultetas, Jonavos g. 66 (206 a.), Kaunas

Dėstytojas: Doc. Dr. Paulius Čerka

KURSO APRAŠYMAS

Kurso uždaviniai – supažindinti su investicijų teisės esme, išnagrinėti pagrindinius principus, šaltinius, išmokyti dalyvius aiškinti investicijoms taikomos teisinės apsaugos apimtį, žinoti pagrindinius investicijų apsaugos principus, tarptautinį bylinėjimąsi, suprasti valstybės atsakomybę ir investicinių ginčų sprendimo procesą, sudaryti prielaidas dalyviams savarankiškai gilinti žinias tarptautinės investicijų teisės srityje, analizuoti praktinius aspektus tiek tarptautiniu, tiek ir nacionaliniu lygmeniu. Kursas skirtas tarptautinės investicijų apsaugos ir skatinimo principų bei reguliavimo studijai.  Dalyviai supažindinami su investicijos samprata ir investicijų apsaugos sutarčių principais bei praktika. Kurso metu  praktiškais arbitražinių bylų pavyzdžiais aptariami pagrindiniai investicijų apsaugos principai ir apsaugos standartai.

Kurso metu sudaroma galimybė pagilinti investicijų apsaugos teisines žinias, susipažinti su praktiškai tarptautinio bylinėjimosi aspektais, Tarptautinių arbitražinių centrų veikla ir Lietuvos tarptautinio bylinėjimosi patirtimi.

Registracija į kursą