Priėmimas į Teisės vientisųjų studijų programą

Vientisųjų teisės studijų programa

Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto vientisųjų teisės studijų programa skirta rengti teisininkus, gerai išmanančius esminius ir specifinius Lietuvos teisės sistemos elementus bei turinčius tarptautinių teisinių žinių, sugebančius efektyviai ir etiškai atstovauti ir patarti klientams, spręsti ginčus tarp šalių humaniškai, atsižvelgiant į teisininko išskirtinį – teisingumo garanto – vaidmenį visuomenėje, gebančius lengvai persiorientuoti dirbti Europos Sąjungos, kontinentinėje ir bendrojoje teisės sistemose, transnacionalinėse organizacijose bei tarptautinėse įmonėse. Studijų metu lavinami studentų bendrųjų teisės normų ar teisinių principų taikymo faktams gebėjimai, šiuolaikinių teisinių duomenų bazių naudojimo bei procesinių dokumentų rengimo įgūdžiai, studentai skatinami įvaldyti teisinę anglų kalbą.
Studentai studijuoja tokius dalykus, kaip teisės teorija, konstitucinė teisė, civilinė ir civilinio proceso teisė, baudžiamoji ir baudžiamojo proceso teisė, administracinė teisė ir procesas, tarptautinė viešoji teisė, finansų teisė, teisės istorija, ES teisė, mokesčių teisė, įmonių teisė, intelektinės nuosavybės teisė, konkurencijos teisė, aplinkos apsaugos teisė ir kt. Studijų programoje numatyta profesinė praktika.

Baigusiam studijas asmeniui suteikiamas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis, kurį turėdamas jis gali dirbti bet kurį teisinių žinių ir įgūdžių reikalaujantį darbą Lietuvoje, taip pat turi galimybę dirbti šį darbą viešosiose institucijose ar privačiame sektoriuje už Lietuvos ribų.

Vientisosios teisės studijos – nepertraukiamos studijos, apimančios pirmąją (bakalauro) ir antrąją (magistrantūros) pakopas, kurias baigus yra suteikiamas Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis ir teisininko profesinė kvalifikacija. Studijų trukmė – 5 metai.

Nuo birželio 1 d. iki liepos 28 d. 12 val. vyks prašymų studijuoti Lietuvos universitetuose ir kolegijose registravimo pagrindinis etapas, individualiai pildant stojimo paraišką internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje. Stojantieji galės pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas, valstybės nefinansuojamas vietas ir valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija.

Šio bendrojo priėmimo etapo kvietimai studijuoti bus siunčiami elektroniniu paštu rugpjūčio 2 dieną iki 12 val. Juos stojantieji taip pat matys prisijungę prie savo prašymo paskyros LAMA BPO informacinėje sistemoje. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) studijų sutartis elektroniniu būdu bus galima sudaryti nuo  rugpjūčio 2 d. 15 val. iki rugpjūčio 4 d. 16 val. Visi kviečiamieji rugpjūčio 2 dieną gaus informacinius laiškus dėl sutarties pasirašymo epasirasymas.vdu.lt sistemoje. Šiais metais planuojamas papildomas priėmimas, kuris vyks dviem etapais. Daugiau informacijos.

Studijų programų sąrašą, į kurias vykdomas priėmimas 2023 m., priėmimo taisykles, konkursinio balo sandarą, kainą, mokymosi rezultatų minimalius rodiklius ir kt. galima rasti universiteto priėmimo taisyklėse.

Stojimas į vientisųjų teisės studijų programą

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą
Informacija apie stojimo sąlygas ir reikalavimus:

VDU Studijų marketingo tarnyba
Adresas: K. Donelaičio g. 52, 114 kab.
Telefonai pasiteirauti: (8 – 37) 32 32 06, (8 – 37) 327990
Interneto puslapis www.vdu.lt/priemimas
El.paštas priemimas@art.vdu.lt

Turintiems universitetinį ar profesinį ne teisės krypties bakalauro laipsnį

priimame į teisės vientisąsias studijas (Vientisosios teisės studijos – nuosekliosios mokamos studijos, apimančios pirmąją (bakalauro) ir antrąją (magistro) pakopas).

PASTABA:
– turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį gali būti priimti į antrąjį vientisųjų teisės studijų programos kursą

– turintys universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį gali būti priimti į trečiąjį vientisųjų teisės studijų programos kursą

Stojantysis į vientisąsias teisės studijas turi turėti universitetinį arba profesinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ne iš teisės srities, bakalauro studijose turi būti išklausęs tam tikrą kiekį (kreditais) bendrojo ar specialaus lavinimo ar tam tikrų mokslų pagrindų dalykų bei pasiekę nustatytą anglų kalbos lygį.

Išsamiau apie tai Jums paaiškintų Teisės fakultete. Kilus klausimams dėl stojimo į vientisųjų teisės studijų programą sąlygų, prašome kreiptis į VDU Teisės fakulteto administraciją telefonu 8-37-751 044.

Dokumentų priėmimas į teisės vientisųjų podiplomines studijas

2023 birželio 1 d. – rugpjūčio 18 d.

Priėmimo komisijos posėdis:

2023 rugpjūčio 22 d. 11:00 val. (112 auditorija, Jonavos g. 66)

Priėmimui reikalingi dokumentai:

  • Diplomo kopija;
  • Diplomo priedėlio kopija;
  • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija;
  • Stojamosios įmokos kvito kopija;
  • Vidurinės mokyklos atestato kopija.

Prašymai priimami iki rugpjūčio 18 d. internetu epasirasymas.vdu.lt

Stojamoji įmoka:

VDU sąskaita, į kurią mokama stojamoji įmoka:

  • AB SEB banke Nr. LT047044060002848625
  • AB DNB banke Nr. LT894010042502785505
  • AB Swedbank banke Nr. LT797300010131135650

Gavėjas VDU
Gavėjo bankas AB SEB bankas
Įmokos pavadinimas – Stojimo registracijos mokestis

Įmokos suma – 25 Eur

Konkursinis stojimo balas skaičiuojamas atsižvelgiant į:

Vidurinės mokyklos baigiamųjų egzaminų rezultatus;
Bakalauro diplomo priedėlyje esančių dalykų rezultatus;
Bakalauro baigiamojo darbo pažymį.

Stojantiesiems (ne VDU absolventams) bus organizuojamas diagnostinis anglų kalbos testas. Detalesnė informacija apie testo laikymą bus pateikta prasidėjus pirmajam dokumentų priėmimo etapui.