Priėmimas į bakalauro studijų programą „Teisė ir finansai“

Studijų programos tikslai: rengti kvalifikuotus teisininkus ar teisės specialistus, gerai išmanančius esminius Lietuvos teisės bei šalies finansų sistemos elementus bei turinčius tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės žinių, gebančius efektyviai ir etiškai atstovauti bei patarti klientams, spręsti ginčus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti, lengvai prisitaikančius prie darbo Europos Sąjungos, kontinentinės ir bendrosios teisės sistemose ir tradicijose specifikos, transnacionalinėse organizacijose bei finansų sistemos įmonėse. Studijų metu lavinami studentų bendrųjų teisės normų ar teisinių principų taikymo faktams gebėjimai, šiuolaikinių teisinių duomenų bazių naudojimo bei procesinių dokumentų rengimo įgūdžiai, studentai įvaldo teisinę anglų kalbą. Programoje siekiama studentų aktyvaus dalyvavimo studijų procese: paskaitoje siekiama sukurti diskusinę aplinką, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas vengiant vien monologinio dėstymo pobūdžio, dėstant daug dėmesio skiriama studento sugebėjimui principus pritaikyti faktams. Tai formuoja studentų kūrybingo ir kritinio mąstymo įgūdžius, ugdo jų gebėjimus analizuoti teisines problemas bei diskutuoti teisine tematika.

  • Fakultetas Teisės fakultetas
  • Valstybinis kodas 612M90011
  • Studijų sritis – Socialiniai mokslai
  • Studijų kryptis – Teisė
  • Studijų trukmė NL (4)
  • Programos apimtis kreditais 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija Teisės bakalauras
  • Akredituota iki 2019-06-30 (Akreditavimo įsakymas)

Priėmimo taisyklės 2022 m.