Priėmimas į magistrantūros programą „Baudžiamoji ir verslo teisė“

Magistrantūros studijų programos „Baudžiamoji ir verslo teisė“ (angl. Criminal and Business Law) tikslas – parengti teisės magistrus tarpdalykinėje verslo ir baudžiamosios teisės srityje, išmanančius Lietuvos ir Europos Sąjungos baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės institutų specifiką nusikalstamumo šiuolaikiniame versle srityje, gebančius savarankiškai ir kritiškai analizuoti nusikalstamumo šiuolaikiniame versle problematiką, teisės mokslo, tarptautiniame, ES ir nacionalinės teisės kontekstuose bei savo žinias, gebėjimus ir įžvalgas kritiškai taikyti praktikoje, gebėti surasti ir pasiūlyti konkrečius sprendimus sudėtingose situacijose, naujausių teisės mokslo teorijų ir teisininkų profesinės etikos kontekstuose.

Baigus BVT studijas suteikiamas Teisės magistro laipsnis.

Į BVT studijas priimami asmenys sėkmingai baigę:

  • universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas;
  • Asmenims, turintiems kitų studijų krypčių universitetinį bakalauro bei teisės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, yra sudaroma papildomų studijų programa ir turi būti išlaikomi ne mažiau kaip 60 kreditų apimties, teisės krypties, dalykų egzaminai.
  • Papildomų studijų programos dalykai studijuojami iki priėmimo į magistrantūros programą. Atskiri dalykai gali būti užskaityti pagal individualią tvarką.

Papildomos studijų programos dalykai:

Dalykas Kreditai
1. Teisės metodologiniai pagrindai 6
2. Konstitucinė teisė 6
4. Administracinė teisė ir procesas I 6
5. Teisės istorija 4
6. Baudžiamoji teisė: bendroji dalis 6
7. Civilinė teisė I 6
8. Darbo teisė 6
9. Teisės teorija 6
10. Baudžiamojo proceso teisė I 6
11. Civilinio proceso teisė I 6
12. Europos Sąjungos teisė I: institucinė teisė 4
Viso:  62 kreditai

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

2022 birželio 1 d. – birželio 28 d. (iki 24 val.)

Fakulteto priėmimo komisijos posėdis:

2022 liepos 1 d. 11:00 val. (112 auditorija, Jonavos g. 66)

Sutarčių pasirašymas internetu:

2022 liepos 1 d. – liepos 4 d. (iki 24 val.)

Priėmimo taisyklės 2022 m.

Stojamoji įmoka

VDU sąskaita, į kurią mokama stojamoji įmoka:

  • AB SEB banke Nr. LT047044060002848625
  • Luminor bank AB banke Nr. LT894010042502785505
  • AB Swedbank banke Nr. LT797300010131135650

Gavėjas VDU
Įmokos pavadinimas – Stojimo į magistrantūros studijas registracijos mokestis
Įmokos suma – 25 Eur

Studijų kaina, įstojusiems 2022 metais:

4096,00 EUR už metus