Priėmimas į magistrantūros programą „Baudžiamoji ir verslo teisė“

Magistrantūros studijų programos „Baudžiamoji ir verslo teisė“ (angl. Criminal and Business Law) tikslas – parengti teisės magistrus tarpdalykinėje verslo ir baudžiamosios teisės srityje, išmanančius Lietuvos ir Europos Sąjungos baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės institutų specifiką nusikalstamumo šiuolaikiniame versle srityje, gebančius savarankiškai ir kritiškai analizuoti nusikalstamumo šiuolaikiniame versle problematiką, teisės mokslo, tarptautiniame, ES ir nacionalinės teisės kontekstuose bei savo žinias, gebėjimus ir įžvalgas kritiškai taikyti praktikoje, gebėti surasti ir pasiūlyti konkrečius sprendimus sudėtingose situacijose, naujausių teisės mokslo teorijų ir teisininkų profesinės etikos kontekstuose.

Baigus BVT studijas suteikiamas Teisės magistro laipsnis.

Į BVT studijas priimami asmenys sėkmingai baigę:

  • universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas;
  • Asmenims, turintiems kitų studijų krypčių universitetinį bakalauro bei teisės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, yra sudaroma papildomų studijų programa ir turi būti išlaikomi ne mažiau kaip 64 kreditų apimties, teisės krypties, dalykų egzaminai.
  • Papildomų studijų programos dalykai studijuojami iki priėmimo į magistrantūros programą. Atskiri dalykai gali būti užskaityti pagal individualią tvarką.

Papildomos studijų programos dalykai:

Dalykas Kreditai
1. Teisinio proceso ir retorikos pagrindai 6
2. Konstitucinė teisė 6
3. Administracinė teisė ir procesas I 6
4. Teisės istorija 4
5. Baudžiamoji teisė: bendroji dalis 6
6. Civilinė teisė I 6
7. Darbo teisė 6
8. Teisės teorija 6
9. Baudžiamojo proceso teisė I 6
10. Civilinio proceso teisė I 6
11. Europos Sąjungos teisė 6
Viso:  64 kreditai

Prašymų dalyvauti priėmime į magistrantūros studijas registracija vyksta internetu: http://epasirasymas.vdu.lt. Prašyme galima nurodyti iki 4 pageidavimų. Stojantysis pageidavimus turėtų pateikti  prioriteto mažėjimo tvarka.

Prašymus dalyvauti pagrindiniame priėmimo etape galima pateikti iki birželio 26 d. 17 val. VDU absolventams nereikia pateikti diplomo ir jo priedėlio, tik užpildyti prašymą ir pridėti registracijos mokesčio kvito kopiją (rekvizitus rasite čia) bei studijų programos priėmimo sąlygose nurodytus dokumentus (jei nurodyta). Kitų aukštųjų mokyklų absolventai turi pateikti išsilavinimo dokumentų, asmens dokumento, registracijos mokesčio kvito ir kitų dokumentų kopijas. Jei dar neturite diplomo ir jo priedėlio, pateikti galima akademinę pažymą.

Priėmimo į magistrantūros studijas taisyklės

Priėmimo į magistrantūros studijas etapai

Informaciją apie 2024 m. priėmimą į magistrantūros studijas rasite čia.

Fakulteto priėmimo komisijos posėdis:

I etapas: 2024 birželio 29 d. 12:00 val. (112 auditorija, Jonavos g. 66)

II etapas: 2024 liepos 12 d. 12:00 val. (112 auditorija, Jonavos g. 66)

Sutarčių pasirašymas internetu:

I etapas: 2024 birželio 30 d. – liepos 4 d. (iki 24 val.)

I etapas: 2024 liepos 12 d. – liepos 14 d. (iki 24 val.)

Stojamoji įmoka

VDU sąskaita, į kurią mokama stojamoji įmoka:

  • AB SEB banke Nr. LT047044060002848625
  • Luminor bank AB banke Nr. LT894010042502785505
  • AB Swedbank banke Nr. LT797300010131135650

Gavėjas VDU
Įmokos pavadinimas – Stojimo į magistrantūros studijas registracijos mokestis
Įmokos suma – 25 Eur

Studijų kaina, įstojusiems 2024 metais:

4384,00 EUR už metus