Priėmimas į magistrantūros programą „Tarptautinio verslo teisė“

Tarptautinio verslo teisės magistrantūros (TVTM) programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos tarptautinio verslo teisės specialistus, gebančius savarankiškai analizuoti verslo teisės problematiką, taikant ją tarptautinio verslo kontekste, priimti efektyvius iškilusių teisinių problemų sprendimus bei įgyvendinti juos tarptautinio verslo aplinkoje.

Pagrindinis dėmesys TVTM programoje bus skiriamas bendriems tarptautinio verslo teisinio reguliavimo principams, nacionalinių teisės sistemų lyginamajai analizei. Įgytos tarptautinio verslo teisinio reguliavimo specialiosios teorinės bei praktinės žinios suteiks studentams galimybę puikiai orientuotis tarptautinio verslo aplinkoje bei spręsti šioje srityje kylančias problemas. Tad baigę TVTM programą, studentai galės dirbti visose srityse, kurios yra susijusios su tarptautiniu verslu.

TVTM studijos trunka 1,5 metų: per pirmuosius du semestrus magistrantai studijuoja privalomuosius bei pasirenkamuosius dalykus, rašo kursinius darbus, o trečiąjį semestrą rengia baigiamąjį magistro diplominį darbą.

Magistrantai studijuoja tokius dalykus, kaip bendrovių teisė, deliktų ir sutarčių teisė, tarptautinė privatinė teisė ir ginčų sprendimas, finansų ir mokesčių teisė, Europos Sąjungos teisė, aplinkos apsaugos teisė, atstovavimo teisė, darbo teisė, nuosavybės teisė, intelektinės nuosavybės teisė, konkurencijos teisė, tarptautinė viešoji teisė, teisės ekonomika, ūkiniai nusikaltimai, verslo teisė ir etika, bankininkystės teisė, franšizės teisė. Studijų dalykus dėsto aukštos kvalifikacijos dėstytojai iš Lietuvos bei užsienio universitetų. Studijos vyksta lietuvių ir anglų kalbomis, tad studijuojantieji turės galimybę įgyti ir teisinės anglų kalbos žinių, kurios yra būtinos siekiantiems dirbti tarptautinio verlo aplinkoje.

Baigus TVTM studijas suteikiamas Teisės magistro laipsnis.

Į TVTM studijas priimami asmenys sėkmingai baigę:

  • universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas;
  • asmenims, turintiems kitų studijų krypčių universitetinį bakalauro bei teisės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, yra sudaroma papildomų studijų programa ir turi būti išlaikomi ne mažiau kaip 60 kreditų apimties, teisės krypties, dalykų egzaminai;
  • papildomų studijų programos dalykai studijuojami iki priėmimo į magistrantūros programą. Atskiri dalykai gali būti užskaityti pagal individualią tvarką.

Papildomos studijų programos dalykai:

Dalykas Kreditai
1. Teisės pagrindai 4
2. Konstitucinė teisė 6
4. Administracinė teisė ir procesas I 6
5. Teisės istorija 4
6. Baudžiamoji teisė: bendroji dalis 6
7. Civilinė teisė I 6
8. Darbo teisė 6
9. Teisės teorija 6
10. Baudžiamojo proceso teisė I 6
11. Civilinio proceso teisė I 6
12. Europos Sąjungos teisė I: institucinė teisė 4
Viso:  60 kreditai

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

2021 birželio 1 d. – birželio 29 d. (iki 24 val)

Fakulteto priėmimo komisijos posėdis:

2021 liepos 1 d. 11:00 val. (112 auditorija, Jonavos g. 66) (*tuo atveju, jeigu posėdis bus organizuojamas nuotoliniu būdu, apie tai bus paskelbta papildomai)

Sutarčių pasirašymas internetu:

2021 liepos 2 d. – liepos 6 d. (iki 24 val)

Priėmimo taisyklės 2021 m.

Stojamoji įmoka

VDU sąskaita, į kurią mokama stojamoji įmoka:

  • AB SEB banke Nr. LT047044060002848625
  • Luminor bank AB banke Nr. LT894010042502785505
  • AB Swedbank banke Nr. LT797300010131135650

Gavėjas VDU
Įmokos pavadinimas – Stojimo į magistrantūros studijas registracijos mokestis
Įmokos suma – 25 Eur

Studijų kaina, įstojusiems 2021 metais:

3989,00 EUR už metus