Rengiamos disertacijos

2022 m.

Reda Molienė „Įrodymų rinkimo problematika baudžiamajame procese įsigaliojus 2014/41/ES direktyvai”. Mokslinė vadovė – prof. dr. Edita Gruodytė

2021 m.

Ugnė Urbšytė „ES teisės aktų įgyvendinimo iššūkiai nacionalinei teisinei sistemai, kriminalizuojant pasirengimo bei pasikėsinimo atlikti nusikalstamą veiką veiksmus”. Mokslinė vadovė – prof. dr. Edita Gruodytė

Marius Bartninkas „Darbo sutarties nutraukimas: ribojimų veiksmingumas ir įtaka darbo rinkos tendencijoms”. Mokslinė vadovė – prof. dr. Jurgita Malinauskaitė

2020 m.

Karolis Kubilevičius „E-democracy in the context of digital globalization” (liet. E-demokratija skaitmeninės globalizacijos kontekste). Mokslinis vadovas – doc. dr. Tomas Berkmanas

Julija Kalpokienė „Challenges to copyright protection posed by artificial intelligence-based technologies” (liet. Dirbtiniu intelektu paremtų technologijų iššūkiai autorių teisių apsaugai). Mokslinė vadovė – prof. dr. Julija Kiršienė

2019 m.

Rasa Volungevičienė „Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos problematika įsigaliojus 2017/1371 direktyvai”. Mokslinė vadovė – prof. dr. Edita Gruodytė

Dovilė Stankevičiūtė „Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių teisminė gynyba po Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto Fakultatyvinio protokolo priėmimo”. Mokslinis vadovas – doc. dr. Tomas Berkmanas

2015 m.

Mindaugas Šimonis „Court Administration as a Guarantee of Quality of Justice” (liet. Teismų administravimas kaip teisingumo kokybės garantija). Mokslinis vadovas – doc. dr. Tomas Berkmanas; mokslinė konsultantė – doc. dr. Vilma Bijeikienė

Kristina Astromskė „Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybės teisinio reguliavimo problemos” . Mokslinė vadovė – doc. dr. Saulė Milčiuvienė