Atviro konkurso į teisės mokslo krypties trečiąją studijų pakopą 2013 metais sąlygos ir tvarka

Atviro konkurso į teisės mokslo krypties trečiąją studijų pakopą 2013 metais sąlygos ir tvarka