Pristatome magistrantūros studijų programą -„Baudžiamoji ir verslo teisė“

VDU teisės fakultetas kviečia studijuoti magistrantūros programą „Baudžiamoji ir verslo teisė“ (angl.Criminal and business law). Tai programa, atliepianti šiandieninius rinkos poreikius ir iššūkius. Programa buvo parengta įvertinant tai, kad tradicinis požiūris, traktuojantis baudžiamąją ir verslo teises kaip dvi savarankiškas sritis nebeatspindi šiandienos rinkos poreikių kuomet nusikalstamumo, verslo teisės ir informacinių technologijų sinergija tampa neatsiejama ir viena svarbiausių šiuolaikinio modernaus nusikalstamumo bruožų. Įvertinus tai, kad įvardytos modernių nusikaltimų kategorijos, keliančios tiek nacionalinę, tiek ir regioninę grėsmę saugumui, siejasi su specialiomis žiniomis verslo, ekonomikos ir finansų srityse, informacinių ir ryšių technologijų puikiu įvaldymu, glaudžiu grupuočių bendradarbiavimu tarptautinėje erdvėje, siekiant sėkmingai kovoti su šiomis nusikaltimų rūšimis būtinos specialiosios kompetencijos, nepatenkančios į klasikinės baudžiamosios teisės sampratą, kas ir atliepiama siūlomoje programoje.

Siūloma programa unikali Lietuvos kontekste, kadangi šiuo metu Lietuvos aukštosiose mokyklose siūlomos arba išimtinai į baudžiamąją teisę, arba tik į verslo teisę nukreiptos programos. Tarpdalykinės verslo ir baudžiamosios teisės sritys su informacinių technologijų dedamąja suteikia programos absolventams tiek išskirtinumą rinkoje, tiek ir atspindi šiandieninius rinkos poreikius, dėl ko programos absolventai dėl įgyjamų kompetencijų turėtų sėkmingai integruotis tiek viešajame, tiek ir verslo sektoriuose, ką liudija tiek programų rengėjų atliktos apklausos, tiek ir iš įvairių institucijų gauti atsiliepimai. (Pažymėtina, kad naujai programai ir jos poreikiui pritarė svarbiausių Lietuvos teisinių institucijų atstovai (įskaitant teisininkų draugiją, advokatų tarybą, nacionalinę teismų administraciją, Lietuvos generalinę prokuratūrą), verslo atstovai, ES organizacijų (Europolo ir Eurojusto) atstovai). Programos rengėjų gautų apklausos duomenų analizė rodo ypač geras galimybes programos absolventams įsidarbinti šiose institucijose/veiklos srityse: finansinių nusikaltimų tarnyboje, prokuratūroje, ikiteisminiame tyrime, advokatūroje, finansų srityje veikiančiose institucijose).

Daugiau informacijos: priėmimas į magistrantūros programą „Baudžiamoji ir verslo teisė“