VDU Teisės fakultetas kviečia rinktis magistrantūros studijas: pristatome programą – „Tarptautinio verslo teisė“

Tarptautinio verslo teisės magistrantūros (TVTM) programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos tarptautinio verslo teisės specialistus, gebančius savarankiškai analizuoti verslo teisės problematiką, taikant ją tarptautinio verslo kontekste, priimti efektyvius iškilusių teisinių problemų sprendimus bei įgyvendinti juos tarptautinio verslo aplinkoje.

Pagrindinis dėmesys TVTM programoje bus skiriamas bendriems tarptautinio verslo teisinio reguliavimo principams, nacionalinių teisės sistemų lyginamajai analizei. Įgytos tarptautinio verslo teisinio reguliavimo specialiosios teorinės bei praktinės žinios suteiks studentams galimybę puikiai orientuotis tarptautinio verslo aplinkoje bei spręsti šioje srityje kylančias problemas. Tad baigę TVTM programą, studentai galės dirbti visose srityse, kurios yra susijusios su tarptautiniu verslu.

TVTM studijos trunka 1,5 metų: per pirmuosius du semestrus magistrantai studijuoja privalomuosius bei pasirenkamuosius dalykus, rašo kursinius darbus, o trečiąjį semestrą rengia baigiamąjį magistro diplominį darbą.

Magistrantai studijuoja tokius dalykus, kaip bendrovių teisė, deliktų ir sutarčių teisė, tarptautinė privatinė teisė ir ginčų sprendimas, finansų ir mokesčių teisė, Europos Sąjungos teisė, aplinkos apsaugos teisė, atstovavimo teisė, darbo teisė, nuosavybės teisė, intelektinės nuosavybės teisė, konkurencijos teisė, tarptautinė viešoji teisė, teisės ekonomika, ūkiniai nusikaltimai, verslo teisė ir etika, bankininkystės teisė, franšizės teisė. Studijų dalykus dėsto aukštos kvalifikacijos dėstytojai iš Lietuvos bei užsienio universitetų. Studijos vyksta lietuvių ir anglų kalbomis, tad studijuojantieji turės galimybę įgyti ir teisinės anglų kalbos žinių, kurios yra būtinos siekiantiems dirbti tarptautinio verlo aplinkoje.

Baigus TVTM studijas suteikiamas Teisės magistro laipsnis.

Daugiau informacijos:

Priėmimas į magistrantūros programą „Tarptautinio verslo teisė“