VDU Teisės fakulteto absolvenčių studijos Michigan State universitete pagal LL.M teisės magistro studijų programą

1472836_10153543567980457_863819266_n[1][1]Norime pasidžiaugti šią vasarą sėkmingai LL.M teisės magistro studijų programą Michigan State universitete (MSU) pabaigusiomis Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Teisės fakulteto absolventėmis Audrone Katiliūte ir Giedre Prialgauskiene.

Nuotraukoje: studenčiu išvyka į Mičigano Aukščiausiąjį teismą. Nuotraukos viduryje – prof.Nicholas Witner, kuris 2012 metais VDU TF studentams dėstė „Atsakomybės produkcijos sferoje” kursą

Jau antri metai iš eilės ilgametis VDU Teisės fakulteto partneris Michigan State universiteto Teisės koledžas suteikia galimybę VDU Teisės fakulteto studentams bei absolventams laimėti stipendiją LL.M. studijų Michigan State universitete mokesčiui padengti. LL.M. (teisės magistro) programa skirta asmenims, įgijusiems teisinį išsilavinimą už JAV ribų. Ši stipendija suteikiama konkurso būdu atrinktiems pažangiausiems ir labiausiai pasižymėjusiems VDU Teisės fakulteto paskutiniojo kurso teisės studijų programos studentams bei absolventams. Šios programos paskirtis – parengti teisininkus darbui daugianacionalinėje teisinėje aplinkoje ir padidinti galimybes siekti teisinės karjeros aukštumų. LL.M. studijas baigę asmenys gali laikyti advokatūros egzaminus Mičigano, Kalifornijos, Niujorko bei kitose JAV valstijose.

Pirmąsias LL.M studijų Michigan State universitete stipendijas (po 30 000$) laimėjo VDU Teisės fakulteto Teisės vientisųjų studijų programos absolventės Audronė Katiliūtė ir Giedrė Prialgauskienė. Stipendija pilnai padengė visą mokestį už mokslą, apimantį apie 30 studijų kreditų, reikalingų įgyti LL.M. teisės magistro laipsnį viename prestižiškiausių JAV ir viename iš geriausių pasaulio universitetų.

LL.M. studijų programoje Michigan State universitete kartu su Audrone Katiliūte ir Giedre Prialgauskiene studijavo apie 90 studentų iš 30 skirtingų pasaulio šalių (Mongolijos, Kinijos, Rusijos, Turkijos, Bulgarijos, Norvegijos, Kenijos, Kongo, Kolumbijos, Nikaragvos, Irako, Jordanijos, Saudo Arabijos bei kitų). Studentų grupę sudarė diplomuoti teisininkai įgiję išsilavinimą už JAV ribų, tačiau siekiantys įgyti aukštesnę kvalifikaciją tarptautinės teisės srityje, bei gauti teisės magistro diplomą, suteikiantį galimybę laikyti advokatūros egzaminus ir užsiimti teisine praktika Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šioje programoje kartu su VDU absolventėmis studijavo teisėjai, advokatai, būsimi dėstytojai, bei verslininkai savo gimtosiose šalyse.

Studijos daugiakultūrinėje aplinkoje – vienas didžiausių šios programos privalumų, kadangi praturtina diskusijas paskaitų metu, supažindina su skirtingomis kultūromis ir teisiniais papročiais įvairiose šalyse, o svarbiausia – praplečia pažinčių ratą. Universiteto dėstytojai bei partneriai itin artimai bendrauja su studentais, palaikomas nuolatinis ryšys ne tik paskaitų metu ar po jų, bet ir pabaigus studijas. Studentai vertinami kaip kolegos partneriai ir ieškoma įvairiausių bendradarbiavimo galimybių tiek akademinėje, tiek praktinėje plotmėje.

 

Michigan State universitetą baigę teisininkai, būdami universiteto ALUMNI, nuolatos sugrįžta su karjeros, ar stažuočių pasiūlymais, todėl šios studijos ne tik praplečia teisinių žinių bagažą, bet ir atveria įvairias karjeros perspektyvas.

Audronė Katiliūtė dar prieš išvykdama studijuoti į Michigan State universitetą, turėjo įgijusi Vytauto Didžiojo universiteto Viešojo administravimo bakalauro bei vientisųjų Teisės studijų magistro laipsnį, su kuriuo kartu buvo suteiktas ir Michigan State universiteto transnacionalinės teisės sertifikatas. Šio sertifikato reikšmė labai didelė – jis liudija VDU teisės programos kokybiškumą bei pripažinimą tarptautinėje erdvėje. Todėl VDU teisės studijas baigę studentai įgyja žinių ne tik apie Lietuvos teisę, tačiau ir apie užsienio teisę, bei įgūdžių analizuoti, suvokti ir taikyti teisės normas anglų kalba. Be to, Audronė Katiliūtė, taip pat buvo pirmoji studentė išvykusi vieno semestro trukmės studijoms į Texas Tech universitetą (JAV) pagal tarp VDU Teisės fakulteto ir Texas Tech universiteto (JAV) Teisės mokyklos sudarytą dvišalių mainų programos sutartį.

 

Studijuojant Vytauto Didžiojo universitete įgytos žinios ir įgūdžiai padėjo absolventei Audronei Katiliūtei Michigan State universiteto LL.M studijų programą baigti vien tik aukščiausiais įvertinimais (A) bei gauti du Jurisprudencijos pasiekimų apdovanojimo (Jurisprudence Achievement Award) sertifikatus Derybų (Negotiation) bei Analizės, rašymo ir advokatūros (Research, Writing and Advocacy) kursuose. Jurisprudencijos pasiekimų apdovanojimai suteikiami tik vienam aukščiausius rezultatus visame kurse pasiekusiam studentui. Studijuojamus dalykus studentai gali pasirinkti iš daugiau nei 200 teisės koledže dėstomų kursų. VDU absolventės rinkosi Analizės, rašymo ir advokatūros, Civilinio proceso, Baudžiamosios teisės, Sutarčių, Deliktinės, Įmonių teisės, Derybų, Amerikos Konstitucinės teisės, Šeimos bei Nuosavybės teisės dalykus. Analizės, rašymo ir advokatūros kurso metu mokėsi naudotis didžiausiomis pasaulyje teisės šaltinių duomenų bazėmis NexisLexis ir Westlaw, pritaikydamos jų duomenis rengė teisines sudėtingų faktinių situacijų analizes, lavindamos esminius teisės taikymo praktikoje įgūdžius.

LL.M programos studentai Michigan State universitete turi galimybes grupėmis, ar individualiai naudotis ir savarankiškai studijuoti apie 5 milijonais knygų bei įvairių leidinių turinčioje pagrindinėje universiteto bibliotekoje, taip pat specializuotoje MSU Teisės koledžo bibliotekoje, skirtoje išimtinai tik teisininkams. Studentams taip pat suteikiama galimybė atlikti semestro trukmės teisinę praktiką Teisės klinikoje, įsilieti į įvairių studentų organizacijų, kurių universitete yra virš 50, veiklą, bei dalyvauti specialiai organizuojamuose renginiuose, konkursuose, mokomosiose teismo proceso inscenizacijose.

 

Studijų metu Audronei Katiliūtei teko dalyvauti LL.M. studentų tarptautinio arbitražo teismo inscenizacijos konkurse, vykusiame JAV sostinėje Vašingtone. Konkurse gali varžytis vien tik LL.M. studentai iš visų JAV universitetų, taigi merginai teko susipažinti ir su kituose JAV universitetuose besimokančiais kolegomis. Audronės teigimu, sėkmingas MSU Teisės koledžo LL.M. komandos pasirodymas minėtame konkurse įrodė, kad Mičigano Valstijos universiteto LL.M. teisės magistro programa savo kokybe bei studentų daugiakultūriškumu nenusileidžia net geriausiomis JAV pripažįstamų teisės mokyklų LL.M. programoms.

Studijų metu Audronė Katiliūtė atliko praktiką MSU Teisės koledžo Teisės klinikoje. Šios klinikos veikloje dalyvauja teisės studentai, prižiūrimi patyrusių profesorių, teikia nemokamą teisinę pagalbą nepasiturintiems asmenims. Studentams tai suteikia darbo teisės kontoroje patirties, formuojasi praktiniai įgūdžiai, kurie itin praverčia tolimesnėje teisininko karjeroje. Dirbant šios klinikos Imigracinės teisės skyriuje, Audronei Katiliūtei buvo patikėta  atstovauti vieną iš savo klientų JAV federaliniame teisme.

LL.M studijų programa VDU absolventėms suteikė gilų ir įvairiapusišką teisės tradicijų ir principų suvokimą, bei kvalifikaciją ir įgūdžius, leidžiančius būti teisės „be sienų“ specialistėmis. Pabaigus studijas, Giedrė Prialgauskienė tolimesnę teisinę karjerą nusprendė plėtoti JAV, o Audronė Katiliūtė savo įgytas tarptautinės teisės žinias ir įgūdžius taikys siekdama teisinės karjeros Lietuvoje.

Grįžusi į Lietuvą Audronė Katiliūtė patikino, kad studijos JAV buvo tikrai išskirtinės. Kadangi VDU Teisės fakultete studijų modelis taip pat paremtas JAV studijų sistema, čia įgytos žinios buvo labai naudingos studijuojant, ir įgijo dar didesnę prasmę.

Aukšti rezultatai pasiekiami tik dideliu darbu, pastangomis ir užsidegimu, kurie besimokant MSU LL.M studijų programoje gimsta natūraliai tiek dėl akademinės bendruomenės, tiek dėl studentų motyvuotumo bei bendradarbiavimo. Nepaisant universiteto suteiktos unikalios galimybės studijuoti LL.M programoje nemokant studijų mokesčio, studijos JAV papildomai pareikalavo nemažų investicijų, tačiau suteikė neįkainojamą patirtį, kurią Audronė Katiliūtė sieks realizuoti Lietuvoje.