VDU-MSU SERTIFIKATINĖS SUTARTIES PASIRAŠYMAS

VDU-MSU SERTIFIKATINĖS SUTARTIES PASIRAŠYMAS

2001 m. birželio 20 dieną vienu metu Lietuvoje ir JAV buvo pasirašyta unikali sutartis. Tiesioginio vaizdo ir garso ryšio dėka tiesioginiame eteryje sutartį tuo pačiu metu pasirašė VDU Rektorius Vytautas Kaminskas ir Michigan State Universiteto teisės mokyklos “Detroit College of Law” dekanas prof. Terence Blackburn bei jų mokyklos senato pirmininkas, teisėjas Richard Surheinrich.

JAV Mičigan valstijoje pasirašymo ceremonijoje dalyvavęs Mičigano valstijos gubernatoriaus pavaduotojas Dick Posthumous sveikinimo žodyje sakė, kad “Šios sutarties pasirašymas pažymi unikalios partnerystės aukštajame moksle [pradžią]. [Sutartis] suteikia studentams įgyti pirmos klasės išsilavinimą. Šios aukštosios mokyklos yra idealiai tinka viena kitai tokiai partnerystei. Sutartis geriau paruoš MSU ir VDU studentus naujoms, globalioms rinkoms. Yra abiejų mokyklų vizijos lygis yra tiesiog fenomenalus.”

Sutarties pasirašymo metu Kaune dalyvavo Kauno miesto meras Erikas Tamašauskas, Lietuvos respublikos Generalinio prokuroro pavaduotojas Vytautas Barkauskas, Kauno apygardos prokuratūros vyr. prokuroras Gintaras Jasaitis.

Šusitarimas VDU teisės magistrams suteiks galimybę kartu su VDU teisės magistro diplomais įgyti Michigan State Universiteto sertifikatus transnacionalinėje teisėje. VDU bus pirmas universitetas Lietuvoje ir vienas iš nedaugelių universitetų Europoje, pasirašiusių tokio pobūdžio sutartį su JAV universitetu.

msu_vmu[1]kd%20apie%20vdu[1]

MSU ir VDU atstovų komentarai:

MSU Prodekanas Michael Lawrence, šį semestrą dėstęs Konstitucinę teisę ir teoriją VDU teisės magistrantams:

Klausimas: Kaip jūs apibūdintumėte savo dėstymo patirtį Lietuvos studentams? Ką jie gavo iš jūsų patirties?

Atsakymas: Konstitucinės teisės dėstymas VDU buvo vienas ryškiausių įvykių mano profesinėje karjeroje. Mano nuomone, VDU teisės mokyklos programa yra viena iš labiausiai intriguojančių teisės srityje Europoje per pastariuosius keletą metų. Kodėl? 2001 metai žymi dešimties metų jubiliejų nuo to laiko, kai Lietuva ištrūko iš Tarybų Sąjungos glėbio – istoriniu požiūriu tai labai trumpas laiko tarpas. VDU teisės programa – lūžis tarybinės sistemos mokymo modeliui, kuris kai kuriose Rytų Europos šalyse vis dar tebeegzistuoja. Mano giliu įsitikinimu, VDU/MSU sertifikatų programa turės svarų indėlį visai Rytų Europai. Norėčiau pridurti, kad VDU teisės magistrantai yra žingeidūs, aktyvūs diskusijose ir sugebantys diskutuoti apie savo nacionalinę Konstituciją ir teisę kitų demokratinių valstybių kontekste. Jie yra protingi ir mąstantys ir, manau, kad šio kurso dėstymas buvo abipusiai naudingas: aš iš jų išmokau lygiai tiek pat, kiek jie iš manęs.

Klausimas: Kokia šio susitarimo tarp MSU-DCL ir VDU reikšmė?

MSU Dekano Terence Blackburn: Atsakymas: Mūsų teisės mokykla galės susipažinti su teisinėmis problemomis, kurios yra Lietuvoje ir kitose besivystančiose šalyse. Vadovaudamasis savo asmenine patirtimi, manau, kad dėstymas užsienyje bei skirtingų kultūrų studentų mokymas padės MSU dėstytojams kiek skirtingai pagalvoti apie savo dėstymo techniką ir turinį. Aš esu tikras, kad viskas ką dėstytojai išmoks Lietuvoje sustiprins jų darbą čia MSU.

Klausimas: Kokią įtaką šis sertifikatų programų susitarimas turės VDU, Lietuvoje, Rytų Europoje? Kodėl jis yra svarbus?

VDU Teisės dekanas Tadas Klimas: Atsakymas: Tai, kad mūsų partneriai Mičigan Steit universitete įsipareigoja suteikti savo sertifikatą transnacionalinėje teisėje mūsų VDU teisės magistrams reiškia, kad mūsų programa yra sulaukusi tarptautinio pripažinimo, kaip tikrai vakarietiško lygio. Tai nemažas pasiekimas, kuriuo visi lietuviai gali didžiuotis: vakarietiško lygio teisės studijos dabar pasiekiamos čia, Lietuvoje. Taip pat manau, kad dėl šio sertifikato pradėsime sulaukti studijuojančiųjų iš visos rytų ir net vakarų Europos, norinčių studijuoti VDU Teisės fakultete ir tuo pačiu įsigyti šį prestižinį JAV Mičigan Steit universiteto sertifikatą.