Magnusson ir partneriai parama

ADVOKATŲ PROFESINĖS BENDRIJOS MAGNUSSON IR PARTNERIAI PARAMA TEISĖS FAKULTETO STUDENTAMS

Advokatų profesinė bendrija Magnusson ir partneriai, siekdama skatinti VDU Teisės fakulteto studentų socialinį aktyvumą, dalyvavimą moksliniuose ir praktiniuose renginiuose (teismo inscenizacijose, seminaruose, konferencijose, mokymuose ir pan.) remia minimas studentų veiklas. Dėl paramos skyrimo studentai turi kreiptis į Teisės fakultetą.