Sokratinis dėstymo metodas

„It should be one of the functions of a teacher to open vistas before his pupils, showing them the possibility of activities that will be as delightful as they are useful“

Bertrand Russell

 

Sokratinis metodas suprantamas kaip aktyvaus studentų dalyvavimo paskaitoje metodas, kuomet dalyko dėstytojas savo nuožiūra, paprastai atsitiktinės atrankos būdu, įtraukia į diskusiją konkrečius studentus. Diskusijos metu pristatoma konkreti byla, išsiaiškinamos ir aptariamos svarbiausios teisinės sąvokos, išsprendžiamos konkrečios praktinės užduotys, imituojamas teisinis ginčas ir pan. Sokratiniu metodu siekiama akademiškai ir praktiškai efektyviau parengti studentus teisininko profesinei karjerai.

Sokratinio metodo privalumai:

· per paskaitas studentai yra aktyvūs,

· studentai mokosi analizuoti problemas, išmokdami pritaikyti principus faktams ir tuo pačiu įgydami patirties naudojant šį ypatingos svarbos teisinį įgūdį,

· dėstymas suprantamas kaip bendradarbiavimas tarp dėstytojo ir studento,

· metodas skatina studentą pasiruošti paskaitai; paskatą tai daryti ypač stipriai veikia netikėtumo elementas,

· studentas pradeda kritiškai mąstyti, o tai veda prie gilesnio supratimo,

· studentas įgyja pasitikėjimo kalbėti prieš didelę auditoriją.