Vyksta doktorantų mokslinių išvykų ir nuotolinių renginių konkursas

VDU doktorantai kviečiami dalyvauti mokslinių išvykų (stažuočių) ir nuotolinių renginių konkurse. Finansavimas iš VDU Mokslo fondo skirtas mokslinėms išvykoms (stažuotėms), nuotoliniams renginiams, kurie įvyks nuo 2023 m. gruodžio 1 d. iki 2024 m. balandžio 30 d. Vienas doktorantas gali pretenduoti į ne didesnę kaip 800 EUR sumą. Jei doktorantas teikia kelias paraiškas, bendrai prašoma parama negali viršyti 800 eur.

Norinčius dalyvauti konkurse, prašome iki 2023 m. spalio 27 d. 24 val. pateikti šiuos dokumentus vienu laišku skaitmeniškai VDU Mokslo ir inovacijų departamentui el. pašto adresu mokslas@vdu.lt:

  1. Užpildytą paraišką. Paraiškos formoje nurodoma informacija apie konkurso dalyvį, planuojamą išvyką (stažuotę), nuotolinį renginį, jo tikslą, nurodoma atlikta kita mokslinė veikla, pateikiama išvykos (stažuotės), nuotolinio renginio sąmata (dienpinigiai neskiriami). Paraiškas ekspertai vertina pagal formą, nurodytą šiame priede.
  2. Sutikimą iš priimančios institucijos arba patvirtinimą apie dalyvavimą renginyje (gali būti ir elektroninis laiškas);
  3. Svarbiausių doktorantūros studijų laikotarpiu (stojimo į doktorantūros studiją publikacijos neužskaitomos) publikuotų ir užregistruotų Universiteto mokslo publikacijų duomenų bazėje publikacijų sąrašą ir publikacijų kopijas. Galima pateikti ir mokslines publikacijas, priimtas spaudai (po recenzavimo procedūros), kartu pateikiant tokį faktą patvirtinančią mokslo žurnalo redkolegijos išduotą pažymą. Neužregistruotos Universiteto mokslo publikacijų duomenų bazėje publikacijos nebus vertinamos.

Konkurso nuostatus rasite čiaDėl doktoranto publikacijų sąrašo ištraukimo iš VDU bibliotekos duomenų bazės CRIS (ataskaitos forma B01) ar platesnės informacijos prašome kreiptis į Mokslo ir inovacijų departamento darbuotojus: Juditą Černiauskienę, judita.cerniauskiene@vdu.lt, tel. (8 37) 788 147, 8 659 93743, Raimundą Žaltauską (ŠA doktorantams), raimundas.zaltauskas@vdu.lt, tel. (8 5) 27 34 244, mob. 8 698 21686.