VDUTF lankėsi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisininkės lingvistės

Balandžio 16 d. VDU Teisės fakultete lankėsi ESTT teisininkės lingvistės Daiva Jasinskienė bei Sigita Bružaitė.

Daiva Jasinskienė paskaitos „Teisinis argumentavimas” metu studentams dėstė tema „Lietuvių kalbos paskaita: ką reikia žinoti dirbant su teisiniais tekstais (terminologija: suderinti ir patvirtinti terminai bei nepatvirtinti terminai, naujadarai (sudaromi atsižvelgiant į kalbos taisykles), tarptautiniai žodžiai, šaltiniai ir jų patikimumas (pirmiausia – terminų bankas).“

„ES baudžiamoji teisė ir politika” paskaitos metu Sigita Bružaitė kalbėjo tema „Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė: bendrieji aspektai, teisinių terminų specifika ir derinimo problemos”, kurios metu aptarė ESTT jurisprudenciją, skirtą teismų bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose (abipusis teismų sprendimų pripažinimas, Ne bis in idem principo taikymas, Europos arešto orderis, pagrindiniai sprendimai dėl ribojamųjų priemonių taikymo).

VDU TF absolventė, teisininkė lingvistė Jolita Vanglovskaja balandžio 28 d. dalyvavo moksleiviams skirtoje paskaitoje, kurios metu pristatė ES institucijų veiklą, darbo jose specifiką bei pasidalino savo patirtimi dirbant ESTT.