VDU TF studentas Karolis Orlauskas dalinasi savo patirtimi dalyvaujant moksliniame projekte

Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto vientisųjų teisės studijų penkto kurso studentas Karolis Orlauskas dalinasi savo patirtimi dalyvaujant mokslinėse veiklose. Karolis prisimena, kad dar būdamas pirmame kurse pradėjo domėtis fakultete vykdoma moksline veikla – įsitraukė į žurnalo „Teisės apžvalga“ redakcinės kolegijos veiklą, kurią tęsia iki šiol, o besibaigiant pirmiems studijų metams sužinojo apie galimybę vykdyti savarankiškus mokslinius tyrimus, finansuojamus Lietuvos mokslo tarybos skiriamomis lėšomis.

Nors tuo metu Karoliui atrodė gana sudėtinga tiek pasirinkti konkrečią temą tyrimui, tiek ir atlikti patį tyrimą, tačiau baigiant trečią kursą teisinių žinių bagažas buvo jau kur kas didesnis, Karolis pažino ir daugiau probleminių sričių, kurios tapo puikiu pagrindu apmąstant ją norėtų tyrinėti.

2022 m. birželį, sužinojęs apie Lietuvos mokslo tarybos paskelbtą konkursą, studentas nusprendė teikti paraišką finansavimui gauti. Norėdamas tyrimo metu pagilinti žinias kurioje nors sudėtingoje ir aktualioje teisės srityje, tyrimui pasirinko temą „Korupcija medicinoje: samprata, požymiai ir prevencija“. Karoliui, kartu su projekto vadove prof. Edita Gruodyte pavyko laimėti konkursą.

Tyrimą studentas vykdė nuo 2022 m. rugsėjo mėn. iki 2023 m. kovo mėn. Karolis pažymi, kad „per šį laiką teko perskaityti nemažai literatūros, susipažinti, kas nagrinėjama tema buvo iki tol parašyta teisės mokslininkų, palyginti jų skirtingas pozicijas ir pan. Iš pradžių darbas buvo nelengvas – greta intensyvaus paskaitų grafiko ir kitų darbų vykdyti mokslinę veiklą buvo sudėtinga dėl to, kad tyrimas reikalavo kruopštumo, atidumo ir įsigilinimo į kiekvieno šaltinio esmę. O turint tik vieną kitą laisvą valandėlę per dieną tai padaryti buvo labai sunku. Tačiau vis dėlto stengiausi, kad tyrimas „judėtų į priekį“. Todėl jau 2023 m. sausį galėjau pereiti prie kito tyrimo etapo – pradėti rengti tyrimo pagrindu straipsnį. Šis etapas irgi nebuvo lengvas – neretai teko keisti straipsnio struktūrą, pergalvoti, kaip pristatyti tyrimo rezultatus, kai kada netgi atsisakyti to, kas jau buvo padaryta, ir vėl iš naujo ieškoti informacijos bei rašyti. Tačiau šis sudėtingas procesas padėjo dar labiau susipažinti su nagrinėjama tema, prisiliesti prie įvairių aspektų, išmanyti įvairius niuansus ir pan. Padarytas įdirbis ir išsiplėtusi tyrimo apimtis lėmė tai, kad vietoj pradinio tikslo paskelbti straipsnį su projekto vadove nusprendėme publikuoti du atskirus straipsnius, susijusius su projekto tema.“

Karolis džiaugiasi, kad abu parašyti straipsniai buvo sėkmingai priimti publikuoti ir šitaip per vienerius metus jam pavyko sėkmingai žengti pirmuosius žingsnius teisės mokslininko karjeros link.

Studentas dar nėra tikras ar ateityje gyvenimą žada sieti išimtinai su teisės mokslininko profesija, tačiau nurodo, kad „greičiausia tai tik viena iš man įdomių ir artimų veiklų, kuo turėjau progos įsitikinti vykdydamas projektą bei kurią žadu tęsti ir toliau. Todėl manau, kad kiekvienas studentas (nesvarbu, kokią profesiją ateityje rinktųsi) gali dalyvauti fakulteto mokslinėje veikloje, nes mokslas yra kelias į ateitį, o bet kokia su juo susijusi veikla neapsakomai praturtina žmogų. Jeigu praktika duoda patirties, tai mokslas leidžia pažvelgti į patirtį iš šalies ir ją apmąstyti bei įvertinti. Taigi nuoširdžiai raginu kiekvieną žingeidų, darbštų, kūrybingą, atkaklų kolegą prisidėti savo indėliu prie fakulteto mokslinės veiklos. Iš tiesų sunku rasti tinkamesnį momentą nei studijų metai bei geresnę vietą nei mūsų fakultetas ir jo šaunūs dėstytojai, kur būtų galima pradėti mokslinę veiklą. Tad kviečiu visus išmėginti savo galimybes moksle: mąstyti, kurti, dalintis įžvalgomis, diskutuoti ir palikti savo minčių pėdsaką, rengiant straipsnius ar kito pobūdžio publikacijas tiek fakulteto, tiek kituose moksliniuose žurnaluose, o taip pat dalyvaujant moksliniuose projektuose.“