VDU teisės studijos akredituotos maksimaliam septynerių metų laikotarpiui!

VDU Teisės fakultetas sėkmingai išlaikė teisės studijų vertinimo egzaminą ir džiaugsmingai praneša, kad Vytauto Didžiojo universiteto teisės studijų krypties išorinio tarptautinio vertinimo ekspertų komisija akreditavo teisės studijas maksimaliam septynerių metų laikotarpiui.

Apibendrindami vertinimo išvadas, ekspertai pažymėjo, kad VDU TF teisės studijos yra gerai organizuotos, jose puikiai integruota tarptautinė mokymo ir mokymosi atmosfera. Tiek dėstytojai, tiek ir studentai turi labai gerus anglų kalbos įgūdžius ir gyvena VDU tarptautiškumo idėja. Ypač pagirtinas yra kasmet organizuojamas taip vadinamas vasaros semestras, kuris yra reguliaraus pavasario semestro dalis ir kuris yra orientuotas į mokymą (-si) tikrai tarptautinėje aplinkoje, kuomet kviečiami dėstyti dėstytojai iš įvairių užsienio šalių.

Ekspertai vertinime nurodė, kad po susitikimų su visoms suinteresuotosiomis šalimis, pradedant motyvuotais dėstytojais ir baigiant didele visų rūšių socialinių partnerių grupe, susidarė įspūdis, kad jie visi aktyviai dalyvauja siekiant bendrų strateginių tikslų, planavimo, sprendimų priėmimo ir pokyčių bei jų sklaidos socialiniams partneriams ir visuomenei. Administracijos darbuotojai, akademikai, studentai ir kitos suinteresuotosios šalys laikosi integruoto požiūrio į teisės studijų krypties kūrimą ir modifikavimą atsižvelgiant į kintančius poreikius, įsidarbinimo galimybes, kultūrinius pokyčius ir kt. Visa tai sudarė nuolat tobulėjančio VDU teisės fakulteto ir teisės studijų įspūdį.

VDU infrastruktūra su moderniais pastatais, įranga, bibliotekomis, rekreacinėmis patalpomis, kavine ir visa kita infrastruktūra yra įspūdinga. Tiek studentai, tiek dėstytojai akcentavo tai, kad yra labai patenkinti infrastruktūros ištekliais. Tuo pačiu ekspertai pastebėjo, kad reikėtų atkreipti daugiau dėmesio į spausdintų knygų ir mokslinės literatūros atnaujinimą Teisės bibliotekoje.

Teigiamą įspūdį ekspertams paliko dėstomų dalykų susiejimas su moksliniais tyrimais ir praktika. Tai, kad tiek dėstytojai, tiek ir studentai dalyvauja moksliniuose tyrimuose, žurnalo leidyboje, projektuose ir konferencijose. Didelis privalumas yra universitete įgyvendinama tiek personalo kvalifikacijos kėlimo, tiek ir skatinimo už mokslinius pasiekimus politika. Studijose naudojami mokymo metodai yra novatoriški, naudojant sokratinį metodą skatinamas kritinis dialogas ir probleminių klausimų sprendimas.

Ekspertai pozityviai atsiliepė apie efektyvią, skaidrią ir sklandžiai veikiančią VDU kokybės užtikrinimo sistemą bei informacijos apie tai, kas vyksta universitete bei fakultete sklaidą su plačiąja visuomene.

Ekspertai vertinime nurodė ir rekomendacijas, į kurias VDU Teisės fakultetas atsižvelgs siekiant užtikrinti dar didesnę teisės studijų kokybę. Ekspertai pasiūlė rinkti detalesnę informaciją apie absolventų įsidarbinimą ir karjerą, pasirengti bendrą visų studijų programų studijų pasiekimų ir atitinkamų studijų programos tikslų sąsajų vizualizaciją, išbandyti ir naujus mokymo metodus, ypač dirbant su didesnėmis grupėmis, siekti dar didesnio studentų įsitraukimo į mokslines veiklas, skatinti studentus pasinaudoti akademinio mobilumo programomis, plėsti socialinių partnerių ratą, siekiant grįžtamojo ryšio apie absolventų įsidarbinimą bei darbo rinkos poreikius, mažinti dėstytojų dėstymo krūvį, sudaryti galimybę pasinaudoti mokslinėmis atostogomis (angl. Sabbatical), bei toliau skatinti dėstytojų mobilumą.