VDU TEISĖS FAKULTETO MOKSLO PASIEKIMAMS – AUKŠČIAUSIAS UŽSIENIO EKSPERTŲ ĮVERTINIMAS!

Norime pasidžiaugti, kad pagal neseniai MOSTA paskelbtus palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) vertinimo rezultatus, VDU Teisės fakultetas gavo vieną aukščiausių įvertinimų pagal vertinimo vidurkį tarp visų Lietuvos teisės mokslo institucijų. Nei vienas kitas teisės mokslinius tyrimus vykdantis vienetas Lietuvoje negavo bendro aukštesnio įvertinimo.

Remiantis užsienio ekspertų išvadomis, VDU Teisės fakultetas yra dinamiškas, gerai organizuotas ir valdomas mokslo vienetas, pasiekęs reikšmingą tarptautinį pripažinimą bei skatinantis tarpdisciplininių tyrimų plėtrą. Fakulteto mokslininkai vaidina svarbų vaidmenį teisėkūros ir teisės įgyvendinimo procesuose Lietuvoje, taip pat skaitlingai dalyvauja tarptautiniuose akademiniuose tinkluose bei ekspertinėje veikloje. Fakultetas išsiskiria gausia moksline produkcija anglų kalba, leidžia vientintelį SCOPUS indeksuojamą teisinės tematikos žurnalą Lietuvoje. Vertintojai pabrėžė, kad Fakultetas turi potencialą tapti vienu iš lyderiaujančių teisės fakultetų šalyje bei dar labiau pagerinti savo mokslinės veiklos kokybę, jos ekonominį ir socialinį poveikį per artimiausius du metus.

Šis įvertinimas yra didelis Fakulteto mokslininkų pasiekimas, įrodantis ne tik Fakultete atliekamų mokslinių tyrimų kokybę, bet ir aukštą Fakulteto dėstytojų kompetenciją teisės studijų procese.

Plačiau apie vertinimo rezultatus žr. https://mosta.lt/lt/palyginamasis-ekspertinis-mtep-vertinimas/rezultatai.