VDU Teisės fakulteto doktorantė Ugnė Urbšytė stažuosis Max Planck Institute

VDU Teisės fakulteto doktorantė Ugnė Urbšytė dalyvavo Max Planck Institute for the study of crime, security and law du kartus per metus organizuojamame konkurse, skirtame doktorantūros, podoktorantūros tyrimus vykdantiems tyrėjams bei vyresniesiems tyrėjams. Įvertinus doktorantės ankstesnę mokslinę veiklą, studijų rezultatus bei disertacijos projektą, Ugnei buvo suteikta Max Planck instituto stipendija ir kovo mėnesį ji vyks moksliniam vizitui į Freiburgą, Vokietiją, kur atliks tyrimus rengiamos disertacijos tema „ES teisės aktų įgyvendinimo iššūkiai nacionalinei teisinei sistemai, kriminalizuojant pasirengimo bei pasikėsinimo atlikti nusikalstamą veiką veiksmus“. Savarankiškos stažuotės metu doktorantė turės galimybę naudotis instituto bibliotekos ištekliais, dalyvauti paskaitose, konferencijose bei mokslinėse diskusijose.
Gali būti 1 asmuo vaizdas