Teisminės mediacijos kursai

 

Balandžio 5, 6, 12, 13 dienomis Vytauto Didžiojo universitetas organizuoja teisminės mediacijos kursus Kaune.

„Mediacija, kaip ginčo sprendimo metodas, yra puikiai įrodęs savo efektyvumą JAV ir Europoje – ten tyrimai rodo, kad ginčo išsprendimo kaštai ir laikas yra daugiau nei 50 proc. mažesni juos lyginant su teisminiu sprendimo keliu. Nors Lietuvoje jis vis dar nėra labai išplitęs, tačiau, pavyzdžiui, šeimos ginčų ir skyrybų atveju, ginčytini klausimai paprastai išsprendžiami per 2-3 sesijas, kurios trunka iki 3 valandų, t. y. žymiai greičiau nei teisminiu keliu“, – pasakoja advokatas, VDU Teisės fakulteto docentas dr. Paulius Čerka. Pasak jo, mediacijos procesas yra efektyvus tik tuomet, kai jam vadovauja kvalifikuotas mediatorius, todėl mokymais siekiama ne tik padėti pagilinti savo žinias esamiems mediatoriams, bet ir padėti žengti pirmus žingsnius pradedantiesiems. „Kita vertus, mediacijos metodikų ir idėjų taikymas yra naudingas ne tik profesionaliam mediatoriui, bet ir bet kuriam teisininkui, dalyvaujančiam ginčo santykiuose“, – analizuoja advokatas.

Kursus veda skirtingų mokslų (psichologijos ir teisės) ir praktikos sričių (komercinės ir šeimos teisės) mokslininkai praktikai, todėl mediacijos procesas pristatomas iš skirtingų požiūrių taškų, neapsiribojant tik vienu požiūriu. VDU Teisės fakultetas pirmasis Lietuvoje pradėjo siūlyti mediacijos paskaitų dalyką – dar nuo 2001 metų, todėl universitete jau susiformavo profesionali mokslininkų komanda.

Kursų metu bus pristatoma mediacija kaip alternatyvus ginčų sprendimo būdas, bus pateikiamos teisminiam mediatoriui reikalingos specifinės žinios ir formuojami praktiniai įgūdžiai. Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Mokymų tikslas – parengti asmenis dirbti mediatoriais.

Mokymų trukmė – 42 akademinės valandos.

Mokymų kaina – 430 EUR.

Mokymų laikai:

Balandžio 5 d. 13.00-20.15 val. (lekt. advokatas, doc. dr. Paulius Čerka)

Balandžio 6 d. 9.00-16.15 val. (lekt. advokatė, dr. Jurgita Spaičienė)

Balandžio 12 d. 13.00-20.15 val. (lekt. Prof. dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė)

Balandžio 13 d. 9.00-16.15 val. (visi trys lektoriai)

Kursus išklausę asmenys gaus dalyvavimą patvirtinančius sertifikatus.

Mokymų programa

Mokymų programa parengta vadovaujantis LR teisingumo ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1R-289 patvirtintu mokymų mediacijos tema minimalių reikalavimų sąrašu.

Registracija vyksta iki balandžio 3 dienos.

Daugiau informacijos: Deimantė Chomičiūtė-Obelevičienė, tel. nr. 8 37 751 045, el. paštas: deimante.chomiciute@vdu.lt.