TEISĖS VIENTISŲJŲ STUDIJŲ PROGRAMOS MODERNIZACIJA

Šiuo metu niekam nebekelia abejonių, kad IV industrinė revoliucija keičia pasaulį. Technologijos integruojasi į mūsų gyvenimą neregėtais tempais, įgalindamos iki šiol neįmanomus procesus, transformuodamos profesijas, mokymo organizavimą, socializacijos ypatybes ar net kasdienius įpročius. Tai lemia ir kitas plataus mąsto transformacijas – globalizacijos spartėjimą, socialinės erdvės ekonomizaciją, tradicijų konvergenciją ar vertybinių paradigmų kaitą.

Reaguodamas į tai, VDU Teisės fakultetas, atnaujina ir modernizuoja savo pagrindinę Teisės vientisųjų studijų programą. Visų pirma, Fakultetas laikosi nuomonės, kad technologijos jau tapo arba tampa neatsiejama bet kurio teisininko gyvenimo ir visos profesijos dalimi, todėl teisės ir technologijų sąveikos ypatybių turi būti pradedama mokyti nuo pat teisininko rengimo pradžios – pirmo kurso Universitete. Todėl Teisės vientisųjų studijų programoje pirmais ir antrais studijų metais bus dėstomos šios sąveikos pagrindus teikiančios disciplinos – Technologijų teisė ir Teisės technologijos.

Antra, Teisės vientisųjų studijų programoje įvedamos minėtiems pokyčiams atliepiančios specializacijos. Nuo šių metų įstoję studentai, ketvirtais-penktais studijų metais galės pasirinkti ir studijuoti Teisės ir technologijų, Teisės ir verslo ir Šiuolaikinės baudžiamosios teisės specializacijose, kurios bus formuojamos iš studijų pabaigoje dėstomų teisininko rengime neprivalomų/pasirenkamų dalykų. Teisės ir technologijų specializacija bus siekiama suteikti dar gilesnes žinias ir įgūdžius šioje sferoje nei minėtieji pagrindai, bus dėstomi tokie dalykai kaip Programavimas teisininkams, Interneto teisė, Intelektinės nuosavybės teisė ir pan. Šiuolaikinės baudžiamosios teisės specializacija ypač akcentuos nusikalstamumo ‚migracijos‘ iš smurtinės į ekonominę sferą procesus, didelis dėmesys bus skiriamas ekonominiams, finansiniams, kibernetiniams bei internete įvykdomiems nusikaltimams. Tuo tarpu Teisės ir verslo specializacija yra ilgamečio Fakulteto įdirbio rezultatas, Fakultete jau nuo seno daug dėmesio skiriama teisės ir verslo sąveikai, tarptautinei ir lyginamajai teisei, globalizacijos procesams, prie to prisideda didelis Fakultete dėstančių aukšto lygio specialistų iš užsienio skaičius. Galiausiai, sekant VDU puoselėjama Artes Liberales dvasia, studentams bus paliekama galimybė ir nesispecializuoti, bet patiems susidaryti savo mokymosi ‚kelią‘ iš visų trijų specializacijų dalykų.