Teisės fakulteto dėstytojos stažavosi Londono Brunel universitete

Teisės fakulteto dėstytojos doc. dr. Aušrinė Pasvenskienė ir Deimantė Chomičiūtė – Obolevičienė rugsėjo mėnesį stažavosi Londono Brunel universitete (JK).

Stažuotės tikslas buvo didaktikos, mokslinių tyrimų ir vadybinių kompetencijų tobulinimas.
Stažuotės metu dėstytojos susipažino su Brunel universiteto valdymo struktūra ir padaliniais, daugiausia dėmesio buvo skirta susipažinimui su Verslo, menų ir socialinių mokslų koledžu (College of Business, Arts and Social Sciences), Brunel Teisės mokykla (Brunel Law School), taip pat su teisės mokyklos dėstytojų naudojamais studentų įtraukimo į studijų procesą metodais, vykdoma moksline veikla, jos organizavimu.
Stažuotės metu buvo pristatyta apie metus laiko trunkanti studentų praktika (placement) bei jos organizavimo tikslai ir specifika. Buvo pristatyti teisės mokyklos dėstytojų taikomi studentų vertinimo metodai, atsiskaitymų išorinio vertinimo organizavimo tvarka, atsiskaitymų bei perlaikymų tvarka, bei studijų kokybės užtikrinimo bei jos kontrolės mechanizmai. Tuo pačiu buvo pasidalinta universitetuose vykdoma tarptautinio bendradarbiavimo politika, vykdoma moksline veikla, vykdomais teisės ir tarpdisciplininiais moksliniais tyrimais, mokslo renginių organizavimu.