Teisės fakultete vyko apskritojo stalo diskusija „Teisė į gynėją Lietuvoje ir tarptautiniai standartai“

2018 m. kovo 15 d. Teisės fakultete vyko apskritojo stalo diskusija „Teisė į gynėją Lietuvoje ir tarptautiniai standartai“, organizuota VDU TF kartu su Žmogaus teisių stebėjimo institutu.

Diskusijoje dalyvavo atstovai iš Kauno apylinkės ir apygardos teismų, prokuratūros, advokatai ir mokslininkai. Diskusijos metu Žmogaus teisių stebėjimo institutas pasidalijo įdomiu ir vertingu jų atliktu tyrimu apie advokato prieinamumą baudžiamosiose bylose (tyrimo duomenys laisvai prieinami internete: http://hrmi.lt/prieinamas-teisingumas-teises-i-advokata-tyrimas-2017/ ).

Diskusijos metu praktikai ir mokslininkai aptarė esmines šiuo metu egzistuojančias problemas ir galimus jų sprendimo būdus. Žmogaus teisių stebėjimo institutas taip pat pristatė laisvai prieinamą virtualų mokymo kursą Naujausi Europos teisės standartai baudžiamajame procese (www.be-ribu.lt ).