Teisės fakultete nauja vientisųjų teisės studijų specializacija – Ikiteisminis procesas kriminalinėje justicijoje!

Visuomenė pagrįstai tikisi, kad padaryta nusikalstama veika bus atskleista, o ją padaręs asmuo nustatytas ir teisingai nubaustas. Tačiau šiam tikslui pasiekti yra būtinas nusikalstamas veikas tiriančių pareigūnų platus akiratis, aukštas bendras išprusimas ir specialūs gebėjimai, reikalingi kokybiškam ikiteisminio tyrimo atlikimui. Būtent į asmenį, siejantį savo karjerą su ikiteisminiu tyrimu bei siekiantį, kad tyrimas būtų atliktas maksimaliai kokybiškai, ir yra orientuota naujoji VDU Teisės fakulteto vientisųjų studijų programos specializacija Ikiteisminis procesas kriminalinėje justicijoje.

Ikiteisminio tyrimo praktika rodo, kad įprastines teisės studijas baigęs specialistas turi bendrų teorinių žinių bagažą, tačiau dažnai nesugeba sėkmingai, nuosekliai organizuoti, planuoti nusikalstamos veikos tyrimo, numatyti veiksmų atlikimo eiliškumo, išspręsti sudėtingesnes tyrimo situacijas. Dėl to naujoji specializacija koncentruojasi į specialių gebėjimų, būtinų kokybiškam ikiteisminiam tyrimui, formavimą, t. y. ikiteisminio tyrimo veiklos organizavimą, kriminalistines žinias, skirtingus įrodinėjimo ypatumus, tiriant specifines nusikalstamas veikas, asmens teisių apsaugą ir pan. Įvertinant Europines ir pasaulines globalizacijos tendencijas nusikalstamume, Ikiteisminio proceso kriminalinėje justicijoje specializacijoje numatytas ir tarptautinio bendradarbiavimo baudžiamajame procese įgūdžių formavimas.

Specializaciją planuojama siūlyti 2019 metais ir vėliau į programą įstojusiems studentams, t. y. nuo 2023 metų, arba, jeigu susidarytų pakankamas kiekis studentų, ir anksčiau.